Gedaan met laden. U bevindt zich op: Terugblikken op een geslaagd Belgisch Europees voorzitterschap Binnenlands Bestuur

Terugblikken op een geslaagd Belgisch Europees voorzitterschap

Nieuwsbericht
8 juli 2024

Het Belgische EU-voorzitterschap ligt achter de rug. ABB speelde ook een rol in het hele gebeuren. Tijdens 2 conferenties konden we ons Vlaamse inburgerings- en samenlevingsbeleid in de kijker zetten. Een 3de conferentie zette een vergrootglas op ons Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Voldoende redenen om even terug te blikken op die intense 4 maanden.

Met welk gevoel kijk je terug op die 3 conferenties van ABB?

Projectleider Tom De Bruyn: “Met voldoening. Ik ben tevreden en zelfs fier dat alles goed verlopen is. Het was intens, maar plezierig tegelijk.”

Wat heeft het opgeleverd?

Tom: “We hebben met de hele ploeg heel veel ervaring opgedaan om grote conferenties te organiseren. Dat nemen we zeker mee naar de toekomst. Bovendien wisten we de Europese beleidsvorming te beïnvloeden voor de thema’s die wij naar voor geschoven hadden: inburgering, samenleven en de Green Deal.”

Vlaanderen – en bij uitbreiding ons agentschap – heeft ver boven zijn niveau gebokst.

Tom De Bruyn

Projectleider

Kan je dat concreet benoemen?

Projectmedewerker Alice Delhoux: “We wisten het belang van een goed inburgeringsbeleid voor nieuwkomers te onderlijnen om de gevolgen van migratie op Europees niveau aan te pakken. ABB benadrukte daarbij de rol van de lokale besturen om tot een positief samenlevingsbeleid en sociale cohesie te komen. Inspiratie konden alle deelnemers halen uit de goede praktijkvoorbeelden en getuigenissen van verschillende Europese steden (Kopenhagen, Amsterdam, Athene, Glasgow, Lviv, Malmo, Uppsala, Vilnius, …). Onze eigen lokale besturen (Diest, Hasselt, Lier, Oostende, Turnhout, …) en het Vlaamse Plan Samenleven kwamen ook goed uit de verf. Zo slaagden we erin om inspiratie te bieden voor de agenda van de volgende Europese Commissie en daar mogen we best trots op zijn.”

Geldt hetzelfde voor de Green Deal? Wisten we daar ook de bakens te verzetten?

Nathalie Hoes (projectmedewerker LEKP): “De ervaringen met het Lokaal Energie- en Klimaatpact konden we delen met de buitenlandse gasten. We sloegen daar geen mal figuur. Maar nog veel belangrijker was de ondertekening van de ‘Declaration of European local and regional leaders’. Die verklaring bevat 10 aanbevelingen op Europees niveau om lokale en regionale overheden te ‘empoweren’ bij de implementatie van de Green Deal. Het rapport van onze conferentie is trouwens aan bod gekomen op de Europese Environment Council. Dat kan ook tellen.”

Je gaf zelf al aan dat je trots bent op de voorbije maanden. Wat springt er bij jou echt uit? Waar ben je het meest trots op?

Tom:“Hoh… (denkt even na). Dat we zo’n 1.500 actoren wisten samen te brengen, gespreid over 3 conferenties. Dat waren niet de minsten. Zowat alle EU-ministers (of hun vertegenwoordigers) kwamen langs. We kregen ook hoog bezoek uit Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In totaal namen meer dan 100 Europese burgemeesters en schepenen deel aan onze inhoudelijke sessies. Die gaven allemaal aan dat de conferenties hen zouden bijblijven. Dat is een heel groot compliment. Je kan gerust stellen dat Vlaanderen – en bij uitbreiding ons agentschap – ver boven zijn niveau gebokst heeft en dat goed deed. We ontvangen nog altijd heel positieve en soms zelf emotionele reacties van deelnemers omdat we blijkbaar gevoelige snaren wisten aan te raken tijdens onze activiteiten.”

Heb je ook lessen geleerd voor het volgende EU-voorzitterschap binnen 14 jaar of in het algemeen?

Tom: “Spring eruit. Zorg ervoor dat je niet 1 in een dozijn conferenties bent. Probeer iedereen eigenaar te maken van je conferentie en maak dat het niet bij die ene conferentie blijft. Smeed banden met de deelnemers die je later nog kan aanhalen als je inhoudelijke standpunten wil aftoetsen. En dat laatste zullen we zeker doen. We gaan aan de slag met de contacten en de netwerken om ervoor te zorgen dat dit geen alleenstaand event blijft, maar past in een breder proces van het internationaal beleid van ons agentschap. Zo zullen we onder meer bilaterale samenwerkingen opzetten met andere regio’s en opvolgconferenties organiseren over specifieke thema’s.”

Meer lezen?

Alle info over de conferenties die ABB organiseerde in kader van het Europees Voorzitterschap vind je hier terug: