Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacy en klachten Overheidspersoneel

Privacy en klachten

Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en aan een kwalitatieve dienstverlening. Deze webpagina bundelt alle informatie over privacy en klachten.

Privacy

AgO verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het doel en de wijze waarop AgO die persoonsgegevens verwerkt, vind je in de:

Voor verdere vragen of om jouw rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, (Data Protection Officer (DPO), van AgO via: dpo.ago@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Ben je het niet eens met de manier waarop AgO jouw gegevens verwerkt, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Klachten

AgO streeft naar een kwalitatieve dienstverlening voor personeelsleden, departementen en agentschappen. Ben je niet tevreden over de werking of dienstverlening? Neem dan eerst contact op met de afdeling waarover je een klacht hebt om tot een oplossing te komen.

Elke dienst van de Vlaamse overheid heeft ook eigen klachtenbehandelaars die je klachten onderzoeken en beantwoorden. De klachtencoördinator van AgO is Karin Behaegel. Je kunt je klacht zowel telefonisch als schriftelijk bezorgen via onderstaande contactgegevens. Je krijgt een ontvangstbevestiging en ten laatste binnen 45 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord.

Lees meer over de klachtenprocedure op de webpagina ‘Een klacht over een Vlaamse overheidsdienst'.