Het goed

GemeenteAntwerpen
AdresSint-Bavostraat 2
Typevoormalig kantoorgebouw (kasteelje Ieperman)
KadasterAfdelingAntwerpen - 42 afd. - Wilrijk - 1ste afd.
SectieC
percelen1/K/P0000
K.I.
Eigenaars
Beschrijving
Oppervlakte
Bebouwde oppervlakte
nuttige oppervlakte
vloeroppervlakte
Samenstelling
Omgeving

niet overstromingsgevoelig - niet in een risicozone/recent overstroomd gebied - vastgesteld bouwkundig erfgoed “Kasteeltje Ieperman” (hfd. 4 onroerend erfgoeddecreet)

StedenbouwBPA nr. 1-2 St. Bavostraat – Dr. Donnyplein en omgeving” : zone voor gemeenschapsvoorzieningen, privaatgroen, Zone D voor woningen, openbare weg met overdruk GW Antwerpen : woongebied met cult. , hi. En/of est. Waarde - Gvg - Gvkr – Gmo – Gvv
Bodemattestblanco bodemattest dd. 06/04/22
EPC waarde
AREI-attest
Ligging
Staat
Voorzieningen
Toegang
Lasten
Gebruikvrij bij akte

De verkoop

TypeVerkoop uit de hand bij opbod
Datum
Plaats
Prijsinstelprijs 800.000,00 euro
Kosten
Ontvangen bod
Datum indienen bodtot en met zondag 14/08/’22
Voorwaarden bieding

Biedingen kunnen worden gedaan vanaf instelprijs tot en met zondag 14/08/’22 (biedingsformulier te verkrijgen op aanvraag). Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen geboden kan worden, zal een zitting worden georganiseerd met de bieders. Er zal worden aangevangen met het hoogste bod. Het goed zal worden toegewezen aan degene die op de zitting het hoogst aanvaardbare bod uitbrengt. De volledige info en verkoopsvoorwaarden zijn te verkrijgen op aanvraag tel.: 0492/15.53.53, e-mail : hans.duyck@vlaanderen.be

Bezoeken

Dagen, datum, uren, contactbezichtiging op afspraak per e-mail naar yves.heylen@g-o.be