Gedaan met laden. U bevindt zich op: Fiscale verplichtingen

Fiscale verplichtingen

Voorafgaand aan de fiscale aangifte moet de organisator de Vlaamse Belastingdienst op de hoogte stellen van de intentie om spelen en weddenschappen in te richten.

De belastingplichtige moet een fiscale aangifte indienen binnen de 5 eerste werkdagen van elke maand, voor de verrichtingen van de vorige maand.

Voorafgaande aangifte

Voorafgaand aan de fiscale aangifte moet de organisator de Vlaamse Belastingdienst op de hoogte stellen van de intentie om spelen en weddenschappen in te richten. U moet voorafgaande aangifte doen via het digitaal loket(opent in nieuw venster).

Als de spelen of weddenschappen herhaaldelijk of permanent ingericht worden, blijft de aangifte geldig tot ze door de organisator weer ingetrokken wordt. Vrijgestelde spelen en weddenschappen moet u niet aangeven.

Wie moet de aangifte doen?

  • de inrichter van spelen of weddenschappen die georganiseerd worden in het Vlaamse Gewest
  • de aanbieder van online spelen of weddenschappen die uitgebaat worden via een server in het Vlaamse Gewest

Wanneer moet de aangifte ingediend worden?

De aangifte moet ten laatste ingediend worden op de voorlaatste werkdag vóór het spel of de weddenschap ingericht wordt. Hiermee laat de inrichter de Vlaamse Belastingdienst weten dat er gedurende een bepaalde periode of op een specifieke dag een spel of weddenschap wordt ingericht.

Wijzigingen

Wijzigingen van de aangifte moeten gemeld worden aan de Vlaamse Belastingdienst, ten laatste de voorlaatste werkdag voorafgaand aan de wijziging. U kan uw aangifte beheren en wijzigen via het digitaal loket(opent in nieuw venster).

Fiscale aangifte

De belastingplichtige moet maandelijks een fiscale aangifte indienen binnen de 5 eerste werkdagen van elke maand, voor de verrichtingen van de vorige maand.

Als de fiscale aangifte niet of niet tijdig gebeurt, wordt een ambtshalve aanslag gevestigd, vermeerderd met een belastingverhoging van respectievelijk 100% of 20%.

Welke gegevens moeten vermeld worden in de bijlage bij de maandelijkse aangifte?

U moet bij de maandelijkse aangifte via het digitaal loket(opent in nieuw venster) een samenvattende maandelijkse staat van de inzetten ter verificatie van het belastbare bedrag voegen. De inrichter van spelen en weddenschappen is verplicht een elektronische informatiedrager bij te houden, waarin volgende informatie moet opgeslagen worden:

  • het bedrag van de inzetten en inleggelden
  • het bedrag van de uitgekeerde winsten
  • een overzicht van de aangenomen weddenschappen
  • alle andere gegevens noodzakelijk om de belasting te bepalen

De Vlaamse Belastingdienst legt een sjabloon op. Meer informatie hierover vindt u in gepubliceerde standpunt nr. 19025.

Ondervindt u moeilijkheden bij het ingeven van de belasting op spelen en weddenschappen?

Op onderstaande pagina vindt u een handleiding en de instructiefilmpjes die u uitleggen hoe u deze kan ingeven in het digitaal loket van de Vlaamse Belastingdienst.