Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoeveel bedraagt de belasting op spelen en weddenschappen?

Hoeveel bedraagt de belasting op spelen en weddenschappen?

De belasting is een vast tarief dat wordt geheven op de opbrengsten uit spelen en weddenschappen.

Tarieven

Als algemene regel geldt dat de belasting berekend wordt aan een uniform tarief van 15% op de opbrengst. De opbrengst is dan de som van de inzetten min de uitgekeerde winsten.

Er bestaan uitzonderingen zowel op het tarief als op de belastbare grondslag. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de soorten spelen en hoe ze belast worden.

Soort spel of weddenschap

Belastbare grondslag & schijven
(in euro)

Tarief
(in procent)

Casinospelen

(het vroegere afwijkende tarief voor “baccara chemin de fer” en roulette zonder zero bestaat niet meer)

Dagopbrengst
(incasso bij opening – incasso bij sluiting + inzetten – uitgekeerde winst):

0,01 euro - 865.000 euro

meer dan 865.000 euro

33%

44%

Automatische ontspanningstoestellen in een casino

Opbrengst
(inzetten min uitgekeerde winsten):

0,01 euro - 1.200.000 euro

1.200.000,01 euro - 2.450.000 euro

2.450.000,01 euro - 3.700.000 euro

3.700.000,01 euro - 6.150.000 euro

6.150.000,01 euro - 8.650.000 euro

8.650.000,01 euro - 12.350.000 euro

meer dan 12.350.000 euro


20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Online spelen en weddenschappen

Opbrengst
(inzetten min uitgekeerde winsten):
uniform tarief

11%

Mediaspelen (kansspelen die aangeboden worden via radio, televisie, dagblad of tijdschrift)

Bedrag van de sommen of inleggelden:
uniform tarief

15%

Paardenwedrennen
hondenwedstrijden
sportevenementen
Opbrengst
(inzetten min uitgekeerde winsten):
uniform tarief

15%

Overige spelen en weddenschappen

Opbrengst
(inzetten min uitgekeerde winsten):
uniform tarief

Waarborg

De Vlaamse Belastingdienst vraagt geen waarborg van de inrichter van spelen of weddenschappen. De waarborgen die in het verleden aan de FOD Financiën zijn overgemaakt, worden teruggestort.