Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een klacht over de Vlaamse Belastingdienst?

Een klacht over de Vlaamse Belastingdienst?

Heeft u een klacht over de manier waarop de Vlaamse Belastingdienst uw dossier behandeld heeft? Dan kan u terecht bij de Klachtendienst Financiën.

Welk soort klachten behandelt de Klachtendienst Financiën?

De Klachtendienst Financiën kan alleen klachten behandelen die over de werking van de Vlaamse Belastingdienst gaan. Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over de handelingen en de werking van de diensten van de Vlaamse overheid. Dit 'klachtenrecht' wordt toegekend door het 'Bestuursdecreet' van 7 december 2018. Klachten over andere overheidsdiensten worden doorverwezen naar de bevoegde instantie.

De Klachtendienst oordeelt niet over de inhoud van een beslissing van de Vlaamse Belastingdienst! Daarvoor bestaat de bezwaarprocedure of eventueel de betwisting via de rechtbank.

Met volgende klachten kunt u bijvoorbeeld wel terecht bij de Klachtendienst Financiën:

  • de lange behandeltermijn van uw dossier
  • onduidelijke briefwisseling
  • de telefonische bereikbaarheid of een onvriendelijke medewerker
  • verkeerde info gekregen
  • ...

Procedure om een klacht in te dienen

Omschrijf uw klacht duidelijk. Vermeld zeker uw naam, adres en een kohierartikel of dossiernummer.

Dien uw klacht in op een van volgende manieren:

Klachtendienst Financiën
Koning Albert II-laan 15 bus 353
1210 Brussel

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

  • De klachtendienst bevestigt binnen de 10 dagen de ontvangst van uw klacht. In principe mag u binnen de 45 dagen een antwoord verwachten.
  • De tussenkomst van de Klachtendienst Financiën is gratis. Elke klacht wordt discreet behandeld, uw privacy wordt gerespecteerd.
  • De ingediende afgehandelde klachten worden geregistreerd en er wordt jaarlijks verslag uitgebracht bij de Vlaamse Ombudsdienst. Als u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht, kan u ook bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht.