Uw leverancier mag deze extra kosten voor groene stroom en wkk doorrekenen. Bij elke leverancier zijn de algemene voorwaarden verschillend, maar ze vermelden bijna altijd de mogelijkheid om andere prijzen door te rekenen naar aanleiding van wetswijzigingen.

De kosten worden berekend op basis van uw elektriciteitsverbruik. Hoe hoger uw verbruik, hoe hoger de kosten. Als u een berekening wil, vraagt u deze het best schriftelijk aan uw leverancier. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) doet geen berekeningen of controle van facturen.
Als u geen antwoord krijgt bij uw energieleverancier, kunt u hiertegen altijd een klacht indienen.