Uw leverancier mag deze extra kosten voor groene stroom en wkk doorrekenen. Bij elke leverancier zijn de algemene voorwaarden verschillend, maar ze vermelden bijna altijd de mogelijkheid om andere prijzen door te rekenen naar aanleiding van wetswijzigingen.

De kosten worden berekend op basis van uw elektriciteitsverbruik. Hoe hoger uw verbruik, hoe hoger de kosten. Als u een berekening wil, vraagt u deze het best schriftelijk aan uw leverancier. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kan de berekening voor u niet narekenen of controleren. Als u geen antwoord krijgt bij uw energieleverancier, kunt u hiertegen altijd een klacht indienen.

Op 23 september 2017 besliste de Vlaamse regering om deze bijdrage te laten stijgen (stijging van ongeveer 4 euro per jaar). De stijging is nodig om het wegvallen van de verhoogde bijdrage energiefonds (Turteltaks) te compenseren.