Vanaf 2040 zou u dan niet meer mogen bouwen in de open ruimte in het Vlaamse gewest. In aanloop naar 2040 wordt de verdere inname van open ruimte beperkt. Vandaag is dat nog gemiddeld 6 hectare per dag, maar vanaf 2025 wordt dat al beperkt tot 3 hectare per dag.

Om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen mogelijk te maken, zal de Vlaamse overheid een aantal woonuitbreidingsgebieden met reservebouwgronden schrappen. Voor wie zijn bouwgrond plots anders ingekleurd ziet, komt er een oplossing, bv. een eerlijke vergoeding, een ruil, bouwrechten op een andere locatie. De Vlaamse overheid wil mensen ook aanmoedigen om kleiner te gaan wonen en dit vooral in stads- of dorpskernen. Lokale besturen kunnen duurzame ruimtelijke strategieën ontwikkelen en concrete maatregelen nemen om steden en gemeenten klimaatbestendig in te richten ((opent in nieuw venster)).

Het beleidsplan plan gaat de komende maanden in openbaar onderzoek. Alle burgers en lokale besturen krijgen inspraak.

Publicaties

Samen werken aan de ruimte van morgen

Brochure • februari 2017

Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Beleidsdocument • februari 2017