Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bouwproblemen

Bouwproblemen

De bouwsector telt heel wat bekwame en betrouwbare vaklui, maar soms loopt het bouwen of verbouwen van een woning toch fout af. Bouwproblemen voorkomen is beter dan genezen, maar wat kunt u doen als het toch fout afloopt?

 • Stap 1

  Aangetekende brief

  Stuur eerst een aangetekende brief en wijs de tegenpartij tijdig op haar tekortkomingen als ze haar contractuele afspraken niet nakomt. Probeer de zaak altijd eerst onderling te regelen.

 • Stap 2

  Verzoeningscommissie Bouw

  Levert uw aangetekende brief geen resultaat op, schakel dan voor technische geschillen de Verzoeningscommissie Bouw(opent in nieuw venster) in. Zij kan tussenkomen in technische geschillen tussen u en de architect of de aannemer. Een expert-verzoener probeert de zaak onderling te regelen als beide partijen hiermee instemmen.

 • Stap 3

  Bemiddeling

  Slaagt de Verzoeningscommissie er niet in het geschil op te lossen of het is geen technisch geschil, dan kunt u nog een erkende bemiddelaar inschakelen.

 • Stap 4

  Verzoening voor de rechtbank

  De laatste stap voor een gerechtelijke procedure is de verzoening voor een rechter. Daarvoor kunt u contact opnemen met de federale overheidsdienst Justitie.

Voor niet-technische geschillen (facturen, betalingen, ...) kunt u contact opnemen met de federale overheidsdienst Economie.