Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hulp van familieleden of vrienden bij het bouwen of verbouwen van een woning

Hulp van familieleden of vrienden bij het bouwen of verbouwen van een woning

Bij het bouwen of verbouwen van een woning wilt u misschien een beroep doen op familieleden en vrienden. Maar mag dit wel?

Het sociale luik in de gratis hulp bij bouwwerken is complex. De regel zegt dat derden u gratis mogen helpen op voorwaarde dat er geen sprake is van werkomstandigheden die typisch zijn voor een werkgever-werknemer relatie. Met andere woorden:

  • het werk, de prestatie moet volledig gratis zijn
  • en de helpers mogen niet gebonden zijn aan specifieke arbeidsuren.

Helpers die een uitkering krijgen (werkloosheid, ziekte, ...) moeten zich eerst goed informeren over de gevolgen voor die uitkering.

Familieleden

Strikt genomen is onbetaalde hulp van familieleden maar toegelaten tot en met de tweede graad (bv. (schoon)ouders, (schoon)broers of (schoon)zussen, grootouders, ...), op voorwaarde dat de helper niet werkloos is. In uitzonderlijke gevallen (bv. werken aan een sociale woning) mag u hulp van familieleden krijgen tot en met de vierde graad (bv. nonkels, tantes, neven, nichten, ...).

Voor de zekerheid kunt u de helpers vragen een verklaring te ondertekenen waarmee u bij een controle of een werfongeval kunt bewijzen dat ze gratis op uw werf hebben gewerkt.

Vrienden en kennissen

Vrienden mogen wettelijk gesproken niet onbetaald komen helpen. Als er geen familiale verwantschap is, zal de sociale inspectie dit overmaken aan de economische inspectie die een proces-verbaal (pv) kan opstellen voor de overtreding van de wet op het sluikwerk.

Of hiervoor werkelijk sancties getroffen zullen worden, hangt van diverse factoren af. Als de bouwheer zelf aanwezig is op de werf, zal de inspectie minder snel problemen maken dan wanneer de vriend volledig op zijn eentje komt werken in het huis.

Verder speelt ook de omvang van de werken een rol. De sanctie kan oplopen tot enkele duizenden euro's, zowel voor de bouwheer als voor degene die hem geholpen heeft.

Meer informatie vindt u in de brochure 'Wat u altijd al wilde weten over zwartwerk maar nooit durfde vragen'(opent in nieuw venster).