Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zonnekaart: is uw dak geschikt voor zonneboiler of zonnepanelen?

Zonnekaart: is uw dak geschikt voor zonneboiler of zonnepanelen?

Met de Zonnekaart Vlaanderen komt u te weten hoe uw dak scoort voor zonne-energie. U hoeft alleen maar uw adres in te tikken. 

Hoe werkt de Zonnekaart?

Wie op de Zonnekaart(opent in nieuw venster) een adres intikt van een gebouw in Vlaanderen, kan zien hoe geschikt het dak is om zonne-energie op te wekken.

  U krijgt dan voor het hele dak en zelfs voor de afzonderlijke dakdelen een score:

  • groen = ‘ideaal’
  • geel = ‘bruikbaar’
  • oranje = ‘beperkt bruikbaar of niet bruikbaar’.

  De score is gebaseerd op de jaarlijkse hoeveelheid zoninstraling. Die is plaatsgebonden en afhankelijk van de grootte, de oriëntatie en de helling van het dak. Ook de schaduw van andere gebouwen, bomen en zelfs een schouw speelt mee in het resultaat.

  Het resultaat houdt geen rekening met

  • eventuele dakvensters
  • zonnepanelen/boilers die al op het dak liggen
  • de vraag of het dak voldoende stabiel is om de installatie te dragen.

  Zelf aan de slag

  De Zonnekaart geeft voor elk van de 2,5 miljoen gebouwen in Vlaanderen meteen een score. Maar de Zonnekaart kan nog veel meer...

  • Stap 1

   Surf naar de Zonnekaart(opent in nieuw venster), tik uw adres in en bevestig uw keuze in de suggestielijst.

   Straatnamen met ‘Sint’ en voornamen kunnen voor problemen zorgen. Dat woord weglaten in het tekstvak kan helpen.

  • Stap 2

   De ‘geschiktheid per gebouw’ wordt weergegeven aan de hand van een kleur.

   Als het dak geschikt is (groen of geel), berekent de Zonnekaart de verwachte:

   • kostprijs van een gemiddelde installatie
   • de terugverdientijd
   • en de financiële winst en klimaatwinst die gemaakt kan worden met de installatie(s).

   Door rubriek 2 ‘Ontwerp op uw dak’ aan te klikken, krijgt u te zien waar op uw dak de opbrengst het hoogst is.

   • Stap 1
    • Ten minste 90 m² dak heeft een zoninstraling hoger dan 1000 kWh/m²/jaar.
    • Het gebouw heeft een goede zoninstraling en ruimte voor een zonneboiler en/of zonnepanelen voor professioneel verbruik.
   • Stap 2
    • 25 tot 90 m² dak heeft een zoninstraling hoger dan 1000 kWh/m²/jaar.
    • Het gebouw heeft een goede zoninstraling en ruimte voor een zonneboiler en/of zonnepanelen voor gezinsverbruik.
   • Stap 3
    • 5 tot 25 m² dak heeft een zoninstraling hoger dan 1000 kWh/m²/jaar.
    • Het gebouw heeft een goede zoninstraling en ruimte voor een zonneboiler voor gezinsverbruik of voor zonnepanelen voor een deel van het gezinsverbruik.
   • Stap 4
    • Ten minste 5 m² van uw dak heeft een zoninstraling hoger dan 800 kWh/m²/jaar.
    • Het gebouw heeft voldoende zoninstraling en ruimte voor een zonneboiler voor gezinsverbruik en/of voor zonnepanelen voor een deel van het gezinsverbruik.
   • Stap 5
    • De zoninstraling is lager dan 800 kWh/m²/jaar of het dak is kleiner dan 5 m².
    • Voor dit gebouw voert de Zonnekaart geen berekening uit. Het gaat vooral over bijgebouwen zoals tuinhuisjes of daken die op het noorden gericht zijn of waarop veel schaduw valt.
    • Het is ook mogelijk dat de laseropname van dit gebouw niet lukte, bijvoorbeeld als het gebouw onder hoogspanningskabels ligt. Dit kunt u nakijken door de ‘luchtfoto’ als achtergrondkaart te kiezen.
   • Stap 6
    • De Zonnekaart baseert zich op gegevens ingezameld tussen februari 2013 en maart 2015.
    • Van gebouwen die nog niet voltooid waren, zijn er geen zoninstralingsgegevens.
  • Stap 3

   U kunt ook zelf simulaties uitvoeren:

   • Via de knop ‘personaliseer berekening’ kunt u heel wat parameters aanpassen aan uw persoonlijke situatie: uw energievraag, de offerteprijs, uw aandeel zelfverbruik, de terugleveringsvergoeding,… En u kunt bijvoorbeeld nakijken voor hoeveel zonnepanelen uw dak plaats heeft (‘Maximaliseer productie’).
   • In rubriek 2 ‘Ontwerp op uw dak’ kunt u nog meer aanpassen: paneeltypes, het ontwerp aanpassen in functie van dakramen,…

   Veranderingen leiden automatisch tot een nieuw resultaat en een aangepast rapport.

  • Stap 4

   Het rapport bundelt het resultaat van uw opzoeking, achtergrondinformatie en details over de parameters die de Zonnekaart gebruikt. Misschien wilt u het rapport met uw installateur doornemen, of heeft u het nodig voor een premie-aanvraag.
   U kunt het rapport downloaden als html-bestand. Zo kunt u het omzetten naar een pdf-bestand:

   1. open het rapport
   2. klik via de linkermuisknop op ‘afdrukken’
   3. wijzig de standaardprinter, kies voor ‘opslaan als pdf’;
   4. bevestig die keuze, met ‘opslaan’.

   Lukt dit niet? Via het internet kunt u (gratis) gebruik maken van html-converters.

  • Stap 5

   De Zonnekaart geeft ook het meest recente overzicht van aannemers met een certificaat van bekwaamheid (RESCert-installateurs) voor zonnepanelen, zonneboilers en combi-zonnepanelen. De RESCert-installateur kan deze eerste inschatting verder verfijnen na een plaatsbezoek. Hij/zij zal uw energievraag en de installatiegrootte bespreken, een grondige schaduwanalyse maken, de optimale plaats bepalen en een correcte offerte opmaken. We raden aan om verschillende offertes te vergelijken.

  Actualiteit

  De Zonnekaart is gebaseerd op hoogtemetingen (DHMV II). De metingen zijn - via vluchten met laserapparatuur - ingezameld tussen februari 2013 en maart 2015 (zie afbeelding). De Zonnekaart is dus een momentopname. Daarom kan alleen een score toegekend worden aan gebouwen die voltooid waren op het ogenblik van de metingen. Het kan nog verschillende jaren duren voor er een nieuwe opmeting van Vlaanderen zal gebeuren.

  Op de achtergrondkaart ‘luchtfoto ziet u de situatie van uw perceel tijdens de hoogtemeting. De achtergrondkaart ‘stratenplan’ is recenter en wordt jaarlijks geactualiseerd, vandaar dat u mogelijk uw gebouw (of bijbouw) wel op het stratenplan ziet, maar een grijs in plaats van kleurvak ziet.

  Voor de berekeningen van de besparingen op de energiefactuur en terugverdientijden speelt de Zonnekaart zo goed mogelijk in op de actualiteit. Minstens 1 keer per jaar worden investeringskosten, energieprijzen, premiebedragen, heffingen,… geactualiseerd. Om de verwachte dagopbrengst van een installatie in te schatten, wordt elke dag om 6 uur het weerbericht ingelezen.

  Correctheid

  De Zonnekaart is niet 100% exact, maar geeft een goede eerste inschatting van de zoninstraling op uw dak. Het is een rekenmodel dat zich baseert op beschikbare gegevens en automatisch beslissingen maakt op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes. Op elk van de gebruikte gegevens zit een foutmarge.

  Het afbakenen van de dakdelen gebeurt automatisch. Het resultaat wordt uiteraard niet dak per dak nagekeken. Het is dus mogelijk dat u afwijkingen vaststelt aan de randen van gebouwen, op platte daken met kleine dakelementen (zoals schouwen), bij technische installaties, waar al zonnepanelen of -collectoren liggen,...

  Twijfelt u nog?

  Bekijk de ervaringen van Nele, Stef en Marcel. Zij plaatsten zonnepanelen op hun dak.