Vlabinvest verkoopt woningen en gronden in alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven. Het volledige werkgebied bestaat uit 39 gemeenten(opent in nieuw venster).

Als u een woning of bouwgrond via Vlabinvest wilt kopen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • u moet meerderjarig zijn
  • u moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • u moet aan de inkomensvoorwaarden voldoen
  • u moet aan de eigendomsvoorwaarden voldoen

Bekijk alle voorwaarden(opent in nieuw venster) op de website van Vlabinvest.

Wie aan de voorwaarden voldoet en een sterke band met de regio kan aantonen, kan mogelijk voorrang krijgen.

Vlabinvest werkt samen met enkele sociale huisvestingsmaatschappijen(opent in nieuw venster) (SHM), gemeenten, OCMW's, intercommunales en het Vlaams Woningfonds.

Bij de SHM's kunt u zich inschrijven voor een bepaald project. Zij kunnen u ook meer informatie geven over de verdere procedure en het woningenaanbod.