Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen (KI) is geen reëel inkomen, maar een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed (gebouwen, gronden,...) wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd.

Het KI geeft een indicatie van de waarde van het onroerend goed. Het vormt bijvoorbeeld de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing.

Hoe wordt het kadastraal inkomen bepaald?

Gevel van een kleine woning
© Patrick De Roo

Het kadastraal inkomen komt overeen met het jaarlijks netto-huurinkomen dat u in 1975 voor het onroerend goed zou ontvangen als u het verhuurde. Om de huidige waarde van het onroerend goed te bepalen, wordt het kadastraal inkomen jaarlijks geïndexeerd.

De vaststelling van het kadastraal inkomen (KI) van de onroerende goederen in België, gebeurt door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Kadaster) van de Federale overheidsdienst Financiën.

    Hoeveel bedraagt mijn kadastraal inkomen?

    Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen kunt u terugvinden:

    Veelgestelde vragen