Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het Vlaamse onteigeningsdecreet

Het Vlaamse onteigeningsdecreet

Het onteigeningsdecreet bevat een duidelijke procedure om voor redenen van openbaar nut of algemeen belang onroerende goederen en zakelijke rechten te onteigenen.

Via 2 belangrijke pijlers wil Vlaanderen met dit decreet vermijden dat overheden moeten overgaan tot gerechtelijke onteigening:

  • de verplichting om te onderhandelen met de personen die ze willen onteigenen
  • het recht van de personen die onteigend worden om het project zelf te realiseren.

Algemene doelstellingen

Vlaanderen wil met het onteigeningsdecreet 5 grote doelstellingen bereiken:

  1. de gelijke positie van de te onteigenen persoon en de onteigenende overheid waarborgen
  2. een verplicht openbaar onderzoek
  3. de onteigende de mogelijkheid geven tot zelfrealisatie
  4. de verplichting tot onderhandelen met de persoon die een overheid wil onteigenen
  5. de mogelijkheid tot aparte onteigening van een zakelijk recht op een onroerend goed.

Het Vlaamse onteigeningsdecreet(opent in nieuw venster) werd op 24 februari 2017 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Tot dan waren federale wetten over onteigening van toepassing, waarvan sommigen nog stamden uit de vroege 19de eeuw.

Meer informatie