Gedaan met laden. U bevindt zich op: Machtiging tot onteigening

Machtiging tot onteigening

Gemeenten, provincies, de Vlaamse Regering en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hebben geen machtiging nodig om te onteigenen.

Andere instanties moeten een machtiging om te onteigenen aanvragen bij de overheid die toezicht houdt op de onteigenende overheid. De toezichthoudende overheid toetst of de onteigening en de voorwaarden ervan wettig zijn. Bij een positieve beslissing krijgt de onteigenende instantie een machtiging tot onteigening.

Meer info

Instanties die een machtiging moeten aanvragen om te onteigenen(opent in nieuw venster).