• Stap 1

  Aangetekende brief

  Stuur eerst een aangetekende brief en wijs de tegenpartij tijdig op haar tekortkomingen als ze haar contractuele afspraken niet nakomt. Probeer de zaak altijd eerst onderling te regelen.

 • Stap 2

  Verzoeningscommissie Bouw

  Levert uw aangetekende brief geen resultaat op, schakel dan voor technische geschillen de Verzoeningscommissie Bouw(opent in nieuw venster) in. Zij kan tussenkomen in technische geschillen tussen u en de architect of de aannemer. Een expert-verzoener probeert de zaak onderling te regelen als beide partijen hiermee instemmen.

 • Stap 3

  Bemiddeling

  Slaagt de Verzoeningscommissie er niet in het geschil op te lossen of het is geen technisch geschil, dan kunt u nog een erkende bemiddelaar inschakelen.

 • Stap 4

  Verzoening voor de rechtbank

  De laatste stap voor een gerechtelijke procedure is de verzoening voor een rechter. Daarvoor kunt u contact opnemen met de federale overheidsdienst Justitie.

Voor niet-technische geschillen (facturen, betalingen, ...) kunt u contact opnemen met de federale overheidsdienst Economie.