Gedaan met laden. U bevindt zich op: De federale regering

De federale regering

De federale regering is het orgaan van de federale uitvoerende macht. Ze voert de wetten uit.

Daarnaast neemt de regering deel aan de wetgevende macht. De regering:

  • heeft het recht om wetsontwerpen en amendementen in te dienen bij het parlement
  • heeft het recht om wetsvoorstellen van parlementsleden te amenderen
  • geeft een wet die goedgekeurd werd in het parlement kracht van wet door het te ondertekenen, met name door de koning en de ministers.

De federale regering bestaat uit ten hoogste 15 ministers. Daar kunnen ook staatssecretarissen aan worden toegevoegd. De leden van de federale regering worden benoemd door de koning.

De federale regering De Croo I(opent in nieuw venster) heeft op 1 oktober 2020 de eed afgelegd bij koning Filip I. Premier Alexander De Croo staat aan het hoofd van een regering bestaande uit 15 ministers en 5 staatssecretarissen.

De eerste minister of premier eventueel uitgezonderd, is de federale regering samengesteld uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers.

De ministers vormen samen de ministerraad. Deze wordt geleid door de eerste minister.