De federale regering bestaat uit ten hoogste 15 ministers. Daar kunnen ook staatssecretarissen aan worden toegevoegd. De leden van de federale regering worden benoemd door de koning.

De federale regering De Croo I(opent in nieuw venster) heeft op 1 oktober 2020 de eed afgelegd bij koning Filip I. Premier Alexander De Croo staat aan het hoofd van een regering bestaande uit 15 ministers en 5 staatssecretarissen.

De eerste minister of premier eventueel uitgezonderd, is de federale regering samengesteld uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers.

De ministers vormen samen de ministerraad. Deze wordt geleid door de eerste minister.