Voorwaarden om opgenomen te kunnen worden in de rangschikking

Om opgenomen te worden in de rangschikking, moet u in eerste instantie voldoen aan 2 voorwaarden:

  • minstens de helft van de punten behalen voor het onderdeel Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW)
  • minstens de helft van de punten behalen voor het onderdeel Generieke competenties (GC).

Als u niet voldoet aan de 2 voorwaarden wordt u niet opgenomen in de rangschikking. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Enkel opgenomen worden in de rangschikking is niet voldoende. Daarvoor moet u ook gunstig gerangschikt zijn.

Gunstige rangschikking

Enkel deelnemers die aan de voorwaarden voor gunstige rangschikking voldoen, worden gerangschikt. De rangschikking gebeurt op basis van de behaalde resultaten. Per opleiding is er een startquotum dat bepaalt hoeveel deelnemers gunstig gerangschikt worden en hoeveel deelnemers dus mogen starten aan de opleiding. De startquota worden later bekendgemaakt.

  • Voor het toelatingsexamen arts zijn de eerste X deelnemers gunstig gerangschikt (tenzij ze bij inschrijving aangegeven hebben om niet gerangschikt te worden).
  • Voor het toelatingsexamen tandarts zijn de eerste Y deelnemers gunstig gerangschikt (tenzij ze bij inschrijving aangegeven hebben om niet gerangschikt te worden).
  • Voor het toelatingsexamen dierenarts zijn de eerste Z deelnemers gunstig gerangschikt (tenzij ze bij de inschrijving aangegeven hebben om niet gerangschikt te worden).

Alle gerangschikte deelnemers die dezelfde punten behalen als de deelnemer op plaats X (toelatingsexamen arts), plaats Y (toelatingsexamen tandarts) of plaats Z (toelatingsexamen dierenarts), worden ook gunstig gerangschikt. Het kan dus zijn dat er meer studenten mogen starten aan de opleiding dan het quotum aangeeft.

U kunt niet gunstig gerangschikt zijn voor zowel het toelatingsexamen arts als het toelatingsexamen tandarts. Als u voor beide examens in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn, zult u enkel gunstig gerangschikt worden voor de opleiding van uw voorkeur die u bij uw inschrijving hebt opgegeven. U kunt dan niet starten met de andere opleiding. Dit is niet van toepassing op het toelatingsexamen dierenarts.

Uw bewijs van gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen arts, tandarts of dierenarts is enkel geldig als u uw diploma secundair onderwijs behaalt ten laatste op 30 september van het kalenderjaar waarin u gunstig gerangschikt bent voor het toelatingsexamen arts of het toelatingsexamen tandarts.

Resultaten

Op 17 juli 2023 kunt u een gedetailleerd over­zicht van uw resultaat raadplegen via het digitaal platform van de toelatingsexamens. U kunt uw resultaten enkel raadplegen als u aan alle examenonderdelen hebt deelgenomen. U verneemt

  • of u gunstig gerangschikt bent
  • uw punten.

Als u gunstig gerangschikt bent, kunt u het bewijs van gun­stige rangschikking downloaden via het digitaal platform. Dit formele bewijsstuk moet u voorleggen bij uw inschrij­ving aan de universiteit.

Er staat geen vervaltermijn op de toelating om u in te schrijven als u gunstig gerangschikt bent en ook ten laatste op 30 september 2023 het diploma secundair onderwijs behaalt. Uw ticket blijft dus onbeperkt geldig. Ook als u bijvoor­beeld een jaar naar het buitenland gaat voortstuderen.

Geen wachtlijst

Wanneer u uw resultaat krijgt in juli, weet u of u kunt starten met de opleiding of niet. Er is gekozen om niet met een wachtlijst te werken, maar wel om het Vlaamse startquotum op een niveau te zetten dat onder andere rekening houdt met het aantal mensen dat niet start met de opleiding of de uitval tijdens het opleiding.

Beroepsprocedure

Als u een fout ontdekt in de verbetering van uw examen of u bent niet akkoord met een beslissing van de Examencommissie, dan kunt u een intern beroep starten.

Er zijn 2 procedures:

  • Beroep tegen een materiële vergissing
  • Beroep tegen een individuele beslissing: over uw rangschikking of een vaststelling bij onregelmatigheden tijdens het examen.

Op de website van de toelatingsexamens vindt u meer informatie over de beroepsprocedures(opent in nieuw venster).