Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Vlaamse Gemeenschap in Brussel

De Vlaamse Gemeenschap in Brussel

De Vlaamse Gemeenschap (net als de Franse Gemeenschap) heeft in Brussel persoonsgebonden bevoegdheden, in eerste instantie ten aanzien van de Vlaamse Brusselaars, maar ook met aandacht voor het multiculturele karakter van Brussel. Die gemeenschapsbevoegdheden behelzen de domeinen:

  • cultuur, jeugd en sport
  • het Nederlandstalige onderwijs en vorming
  • het Nederlandstalige welzijns-, gezins- en gezondheidsbeleid.

De basis en de draaischijf voor die Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De VGC werd in 1989 opgericht en is een bestuursinstantie die afhangt van de Vlaamse Gemeenschap. In de VGC zetelen de 17 Vlaamse verkozenen in Brussel.

Haar opdracht ligt in het ontwikkelen en ondersteunen van een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden: cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.

Zo neemt de VGC bijvoorbeeld initiatieven en subsidieert en investeert ze:

  • in eigen onderwijsinstellingen, schoolgebouwen
  • in gemeenschapscentra, speelpleinen, jeugd- en sportverenigingen, socioculturele verenigingen, waaronder migrantenverenigingen
  • in culturele centra, bibliotheken en andere culturele initiatieven
  • in voorzieningen voor welzijnswerk, jeugdzorg, opvang voor kinderen, ouderen, ... en gezondheidszorg.

De VGC ondersteunt projecten van de Vlaamse Gemeenschap in de stad, maar richt zich ook tot Brusselaars met interesse voor het Nederlandstalige circuit, pendelaars, studenten en andere bezoekers.

Op de website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vindt u informatie over de organisatie, werking, diensten en bevoegdheden van de VGC. Op de site vindt u ook de nodige links en contactgegevens van de overheidsdiensten onder hun organisatie.