Wat is de ambitie?

Digibanken helpen het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen via drie doelstellingen:

  1. Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware (vb. via een uitleendienst).
  2. Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).
  3. Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-web, …).

Voor wie?

De doelgroep van de Digibanken zijn volwassen personen in Vlaanderen met een risico op digitale uitsluiting.

Digibanken dragen daarom bij tot levenslang leren. Hierbij gaat er extra aandacht naar werkzoekenden en personen met een risico op digitale uitsluiting in voorbereiding op een traject naar werk. Het versterken van de digitale basisvaardigheden kan een belangrijke rol spelen in de activering naar de arbeidsmarkt.

Wie kan een Digibank starten?

Binnen Vlaanderen zijn er al verschillende ondernemingen en organisaties actief op één van bovenstaande doelstellingen en activiteiten. Het is de ambitie van dit project om deze diverse spelers in lokale samenwerkingsverbanden als ‘Digibanken’ te verenigen. Zo ontstaan er partnerschappen met een gezamenlijke doelgerichte strategie. Door de onderlinge samenwerking komt een geïntegreerde dienstverlening tot stand waar eindgebruikers eenvoudig terecht kunnen voor ondersteuning en geholpen worden in het brede aanbod. Bijvoorbeeld: door een laptop te ontlenen, kunnen eindgebruikers met deze laptop een opleiding volgen.

De partnerschappen kunnen bestaan uit verschillende soorten organisaties zoals lokale besturen, reguliere bedrijven, middenveld, sociale economie, opleidingsverstrekkers, … De samenstelling en het werkingsgebied is afhankelijk van de lokale noden.

Wat doet een Digibank?

Digibanken voorzien in een open en laagdrempelig aanbod op vlak van alle drie de doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Uitleendienst voor laptops
  • Inzamelpunt voor tweedehands hardware (laptops, tablets, …)
  • Opleidingen rond het basisgebruik van een laptop
  • Opleidingen rond het veilig gebruik, vb. mediawijsheid, phishing, …
  • Specifieke opleidingen rond e-governmentstools (vb. tax-on-web, Mijn Burgerprofiel, VDAB Mijn Loopbaan, gebruik van digitale sleutels, …)
  • Open helpdesk voor vragen en problemen rond online dienstverlening

De Digibanken partnerschappen worden zichtbaar in een fysieke toegangspoort, die bereikbaar is voor de eindgebruiker. Zowel klassieke locaties zoals een bibliotheek, als hybride vormen zoals mobiele locaties zijn mogelijk.

Daarnaast dragen Digibanken bij tot een circulaire economie. Dit kunnen ze bijvoorbeeld bereiken door het herstellen en recycleren van IT-materiaal.

De structuur en samenstelling van elk digibankproject kan lokaal of regionaal verschillen. De lokale partnerschappen kiezen zelf voor welk gebied (welke steden en/of gemeenten) hun project werkzaam is. Elk lokaal digibankproject verbindt zich ertoe om minimaal 1.000 personen te bereiken.

Start een Digibank

Interesse om een Digibank te starten in uw regio? De Vlaamse overheid lanceert twee oproepen om de opstart van Digibanken te ondersteunen:

Interesse?

Aanvragen voor beide oproepen kunnen ingediend worden vanaf 4 oktober 2021, tot uiterlijk 15 november om 12 uur via de online applicatie PLATOS.

Tip: maak nu al gebruikersrechten ((opent in nieuw venster)) aan voor deze applicatie.

Deelname aan de oproep ‘Digibanken – Voortraject’ is geen vereiste tot deelname aan de oproep ‘Digibanken – Implementatietraject’.

Webinar en matchmaking event

Op maandag 11 oktober van 10 tot 11.30 uur organiseerde het Departement Werk en Sociale Economie het Digibanken-webinar. Tijdens dit webinar gaven we toelichting over het digibankenproject en beantwoorden we heel wat openstaande vragen. Wat is een Digibank? Wat is de ambitie? Wie kan een Digibank starten? Onder welke voorwaarden? En welke ondersteuning kan u verwachten?

Herbekijk de opname ((opent in nieuw venster)) van het webinar of raadpleeg de presentatie. (PDF bestand opent in nieuw venster)

Het is de ambitie van het digibankenproject om diverse spelers zoals lokale besturen, reguliere bedrijven, middelveld sociale economie, opleidingsverstrekkers, … in lokale samenwerkingsverbanden als ‘Digibanken’ te verenigen. Zo ontstaan er partnerschappen met een gezamenlijke doelgerichte strategie. Daarom organiseerden we op maandag 11 oktober van 11.30 tot 18 uur en op dinsdag 12 oktober van 9 tot 18 uur een matchmaking event. Tijdens het matchmaking brachten we mogelijke partners met elkaar in contact via een online platform.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Digibanken? Laat uw e-mailadres achter via dit formulier. ((opent in nieuw venster))