Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wettelijk kader voor gegevensverwerking in het kader van de jobbonus Privacy en gegevensverwerking in het kader van de jobbonus

Wettelijk kader voor gegevensverwerking in het kader van de jobbonus

Europese regelgeving: de AVG/GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend onder de Engelse term General Data Protection Regulation (GDPR), omvat een aantal regels om de persoonsgegevens van de burger beter te beschermen. De AVG/GDPR is van toepassing op persoonsgegevens van natuurlijke personen, niet van rechtspersonen (op enkele uitzonderingen na).

De AVG/GDPR:

  • legt basisbeginselen op voor het beheer, het gebruik, de verwerking van persoonsgegevens en de controle er op;
  • geeft de burger een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De Vlaamse overheid verwerkt de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

De AVG/GDPR voorziet verschillende rechtsgronden op basis waarvan persoonsgegevens rechtmatig mogen worden verwerkt. Voor de jobbonus zijn de volgende rechtsgronden van toepassing:

  • U heeft zelf toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken; dit is bv. het geval als u ons uw telefoonnummer of e-mailadres geeft zodat we u kunnen bereiken bij de behandeling van uw dossier of wanneer u uw rekeningnummer registreert in Mijn Burgerprofiel.
  • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om de wettelijke taken en verplichtingen te kunnen vervullen, namelijk het berekenen en uitbetalen van de jobbonus en de behandeling van aanvragen en dossiers.