Gedaan met laden. U bevindt zich op: Strategisch Arbeidsmarktonderzoek Werk & Sociale Economie

Strategisch Arbeidsmarktonderzoek

De Vlaamse overheid hecht groot belang aan de wetenschappelijke onderbouwing van het gevoerde arbeidsmarktbeleid. Via de uitbesteding van wetenschappelijk onderzoek wordt verholpen aan de lacunes in de kennis over de werking van de Vlaamse arbeidsmarkt en het gevoerde beleid.

Interesse in inzichten in werk en sociale economie? Het kennisplatform van het Departement Werk en Sociale Economie bundelt actuele inzichten, gebaseerd op rapporten, onderzoeken, webinars,… waarbij het Departement Werk en Sociale Economie betrokken is. De zes kennisdomeinen (Welzijn & organisatie, leren, inclusieve samenleving, economie, omgeving en governance) vormen de leidraad doorheen het kennisplatform.

Over het VIONA-onderzoeksprogramma en het Steunpunt Werk

Binnen het model van het Vlaams Programma Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (VPSA) en onder de adviserende bevoegdheid van de Stuurgroep VIONA en de Stuurgroep Steunpunt Werk en de ondersteunende en coördinerende rol van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) lopen twee initiatieven, die complementair aan elkaar zijn uitgebouwd:

Ideeënbus

Hebt u een voorstel of een suggestie voor een topic voor beleidsgericht arbeidsmarktonderzoek, laat het ons graag weten. Vul dit formulier(Word bestand opent in nieuw venster) in en mail het naar viona@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Alle ingezonden voorstellen worden zorgvuldig bekeken en geëvalueerd op hun relevantie en haalbaarheid. Telkens wanneer de minister op advies van de Stuurgroep een topic heeft aanvaard, brengt het VIONA-secretariaat de indiener hiervan via mail op de hoogte. De eerstvolgende lichting van de ideeënbus zal gebeuren op 1 oktober 2024.