Een overzicht van de lopende VIONA onderzoeksoproepen en de goedgekeurde projectvoorstellen en lopende onderzoeken.

Eindrapporten, samenvattingen en presentaties van strategisch arbeidsmarktonderzoek, samen met onze eigen publicaties, kunt u terugvinden in de publicatiedatabank ((opent in nieuw venster)).

Over het VIONA-onderzoeksprogramma en het Steunpunt Werk

Binnen het model van het Vlaams Programma Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (VPSA) en onder de adviserende bevoegdheid van de Stuurgroep VIONA en de Stuurgroep Steunpunt Werk en de ondersteunende en coördinerende rol van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) lopen twee initiatieven, die complementair aan elkaar zijn uitgebouwd:

Contact

Voor verdere info over het onderzoeksprogramma kan je steeds terecht bij het departement voor Werk en Sociale Economie die het secretariaat van de Stuurgroep VIONA waarneemt en de coördinatie van het onderzoeksprogramma verzorgt:

Departement voor Werk en Sociale Economie, stuurgroep VIONA
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel

Coördinatie-secretariaat:
Johan Troch: 02 553 44 18
viona@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)