Interesse in inzichten in werk en sociale economie? Het kennisplatform van het Departement Werk en Sociale Economie bundelt actuele inzichten, gebaseerd op rapporten, onderzoeken, webinars,… waarbij het Departement Werk en Sociale Economie betrokken is. De zes kennisdomeinen (Welzijn & organisatie, leren, inclusieve samenleving, economie, omgeving en governance) vormen de leidraad doorheen het kennisplatform.

Over het VIONA-onderzoeksprogramma en het Steunpunt Werk

Binnen het model van het Vlaams Programma Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (VPSA) en onder de adviserende bevoegdheid van de Stuurgroep VIONA en de Stuurgroep Steunpunt Werk en de ondersteunende en coördinerende rol van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) lopen twee initiatieven, die complementair aan elkaar zijn uitgebouwd: