Eindrapporten, samenvattingen en presentaties van dit onderzoek, samen met onze eigen publicaties, kan u terugvinden in de publicatiedatabank:

Over het VIONA-onderzoeksprogramma en het Steunpunt Werk

Binnen het model van het Vlaams Programma Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (VPSA) en onder de adviserende bevoegdheid van de Stuurgroep VIONA en de Stuurgroep Steunpunt Werk en de ondersteunende en coördinerende rol van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) lopen twee initiatieven, die complementair aan elkaar zijn uitgebouwd: