Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vastgoedinformatieplatform athumi - Het Vlaams Datanutsbedrijf

Vastgoedinformatieplatform

Het proces om informatie te verzamelen voor de verkoop van vastgoed is vandaag versnipperd en administratief tijdrovend. Stedenbouwkundige informatie, milieu informatie en andere informatie over het perceel en onroerend goed moeten nu nog vaak manueel worden opgezocht bij de verschillende administraties.

Het Vastgoedinformatieplatform brengt daar verandering in. Dit generiek gegevensdelingsplatform maakt een eenvoudige uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk. De verschillende aanvragers kunnen de informatie verkrijgen via één eenvoudige weg in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. Het platform verzamelt data uit de aangesloten, centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager.

Op 3 oktober 2022 ging het Vastgoedinformatieplatform van start met het eerste product ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ voor notarissen en vastgoedmakelaars in de eerste aangesloten gemeenten. Tot 2024 zullen steeds meer steden en gemeenten aanvragen behandelen via het nieuwe systeem. Op 1 januari 2024 zullen diverse aanvragers ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ kunnen opvragen in alle Vlaamse steden en gemeenten.

Het Vastgoedinformatieplatform is een initiatief van de gemeenten, in samenwerking met VVSG, de vastgoedsector (CIB en Fednot ) en de Vlaamse Regering. Digitaal Vlaanderen staat in voor de ontwikkeling van het platform en het operationeel beheer.

Gefaseerde uitrol

Het Vastgoedinformatieplatform is momenteel in gebruik door notarissen en vastgoedmakelaars in de reeds aangesloten gemeenten. Tot eind 2023 zullen steeds meer steden en gemeenten aanvragen ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ behandelen via het nieuwe systeem.

Op 1 januari 2024 gaat de decretale verplichting in en zullen alle aanvragen in Vlaanderen via het platform verlopen. Vanaf dan zullen ook burgers terecht kunnen op het platform.

Ontdek wat het informatieplatform voor u betekent(opent in nieuw venster), waar u uw aanvraag momenteel per gemeente kan doen, welke gemeenten reeds gebruik maken van het platform en hoe u kan aanmelden.

Meer informatie