Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraag van ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ Gebruikersomgeving Vastgoedinformatieplatform

Aanvraag van ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’

Een aanvraag van de ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ gebeurt in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. Hierbij zijn er informatieverplichtingen bij de publicatie van het vastgoed, de opmaak van de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) en bij de uiteindelijke authentieke akte.

Per aangevraagd perceel wordt er een dossier gecreëerd.

Toepassingen voor een aanvraag

Er zijn een aantal geïntegreerde toepassingen met het Vastgoedinformatieplatform om een aanvraag te lanceren.

Gegevens in de aanvraag

Selectie van het perceel

Elk onroerend goed wordt geïdentificeerd aan de hand van het perceelnummer of ook wel de CaPaKey genoemd. De CaPaKey is de unieke sleutel van een kadastraal perceel waarop het onroerende goed zich bevindt.

Het betreffende perceel kan in een aanvraag aangeduid worden via:

 • de CaPaKey
 • het adres (indien van toepassing bij de gebruikte toepassing)
 • selectie op de kaart (indien van toepassing bij de gebruikte toepassing).

Indien er reeds recent een dossier werd aangevraagd voor de CaPaKey, zal er een melding getoond worden zodat eventuele dubbele aanvragen vermeden kunnen worden. Deze melding houdt ook rekening met vastgoedinlichtingen die door andere partijen zijn aangevraagd. In het Webportaal wordt deze melding getoond na selectie van de CaPaKey, in de geïntegreerde toepassingen kan deze mogelijks op een andere manier getoond worden.

Bijkomende gegevens

 • Selectie van één of meer gebouweenheden, indien vereist (zie hieronder)
 • De referentie van de aanvrager: voor de interne opvolging en als referentie in contact met de dossier behandelaar
 • E-mailadres voor inhoudelijke vragen: het e-mailadres van de aanvrager, voor eventuele contactname bij vragen over de ingediende aanvraag
 • E-mailadres voor de facturatie: naar wie mag de factuur verstuurd worden?
  • Via het webportaal kan het e-mailadres onthouden worden voor volgende aanvragen.
 • Een extra toelichting (optioneel, per geselecteerd perceel): bijkomende informatie voor de identificatie van het onroerend goed, bv. het partitienummer of de fysieke locatie van een appartement.

VIP-referentie

Pas nadat de aanvraag definitief ingediend is, wordt een unieke VIP-referentie aangemaakt per dossier (elke CaPaKey creëert een dossier). Deze referentie is uniek en ziet er als volgt uit “VIP-00000000”. De VIP-referentie is zichtbaar in het dossierdetail van de verschillende geïntegreerde toepassingen.

Meerdere percelen in één aanvraag

Binnen één aanvraag kunnen meerdere percelen over verschillende gemeenten ingediend worden. Elk dossier zal aan de betreffende gemeente toegewezen worden voor verdere afhandeling.

Om via het webportaal van het Vastgoedinformatieplatform een tweede perceel toe te voegen:

 • Klik na de selectie van een eerste perceel met één of meer gebouweenheden en een eventuele toelichting op de knop ‘+ Perceel toevoegen aan deze aanvraag’.
 • Klik pas op ‘Verzenden’ als alle gewenste percelen in de aanvraag zijn toegevoegd.

Via RealSmart is het belangrijk om eerst alle percelen te selecteren (via het toevoegen van objecten), om dan pas het type dossier (dossier vastgoedinformatie) te selecteren en te bevestigen. Alleen zo wordt de juiste prijs aangerekend.

Geldigheid CaPaKey

Het Vastgoedinformatieplatform laat enkel geldige CaPaKeys toe in een aanvraag.

Het platform gebruikt daarvoor de Administratieve percelen van het GRB (ADP actuele toestand), met zo recent mogelijke CaPaKeys waaraan een perceelcontour gekoppeld is (met een mogelijke vertraging van 1 week tussen GRB op het kadaster).

Voorbeeld 1:

 • Omwille van een opsplitsing in twee percelen bestaat in de ADP actuele toestand de oude CaPaKey niet meer; twee nieuwe CaPaKeys zijn beschikbaar in het platform.
 • De aanvrager heeft echter een CaPaKey uit ADP fiscale toestand, die pas op 1 januari van het komende jaar wordt aangepast.
 • Het is noodzakelijk dat de aanvrager de nieuwe CaPaKeys opzoekt en hiervoor zijn aanvraag doet.

Voorbeeld 2:

 • Een aanvrager heeft een erg recente CaPaKey en kan deze niet gebruiken voor een aanvraag in het platform.
 • Omwille van een mogelijke vertraging van 1 week, zal de oude CaPaKey gebruikt moeten worden voor de aanvraag. In het toelichtingsveld kan de aanvrager echter specifiëren waarvoor de aanvraag is. Er kan ook tot een week gewacht worden tot de nieuwe CaPaKey gekend is in het systeem.

Selectie gebouweenheden

Bij meerdere gebouweenheden (zie hieronder voor de definitie) op één perceel is het verplicht om in een aanvraag minstens één gebouweenheid te selecteren.

In het webportaal van Vastgoedinformatieplatform worden alle gebouweenheden getoond met het bijhorende officiële adres (dat mogelijks kan verschillen van het kadastraal adres), indien er één is.

Geen idee van de juiste gebouweenhe(i)d(en)? Of ontbreekt de betreffende gebouweenheid? Selecteer dan alle gebouweenheden, en gebruik het extra veld ‘Toelichting’ om te verfijnen waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

Een voorbeeld:

 • De aanvraag gaat over een appartement op de 2de verdieping van een appartementsgebouw.
 • Na de selectie van het perceel, vindt men de juiste gebouweenheid op basis van adres (met busnummer) niet terug.
 • Oplossing:
  • Selecteer alle gebouweenheden die wel verschijnen via het platform.
  • Formuleer in het toelichtingsveld: “Appartement op de 2de verdieping links” of “Partitienummer P002”.

Bij aanvragen van notarissen wordt vaak het principe toegepast van de selectie van alle gebouweenheden (in het geval er geen matching is gevonden tussen partitienummer en adres) en worden de partitienummers als toelichting meegedeeld.

Definitie gebouweenheid

De kleinste eenheid binnen een gebouw die geschikt is voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden en die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. Een gebouweenheid is in functioneel opzicht zelfstandig. Daarnaast kan een gebouweenheid ook een gemeenschappelijk deel zijn. Zo heeft een garage of tuinhuis geen gebouweenheid.

Elke gebouweenheid heeft steeds een apart adres (adressenregister).

Klik hier(opent in nieuw venster) voor meer informatie.

Nut aanduiding gebouweenhe(i)d(en)

De meeste inlichtingen zijn op het niveau van het perceel. Maar voor enkele inlichtingen zoals leegstandsinformatie, is de gebouweenheid/subadres toch belangrijk om zo de info proportioneel mee te geven en niet voor alle gebouweenheden op het perceel.

Aanvragen openbaar domein

Een openbaar domein wordt gekenmerkt als een perceel zonder Capakey. Deze kan enkel worden aangevraagd aan de hand van een intekening op het openbaar domein. De intekening mag geen gemeentegrenzen overschrijven.

Dit type aanvragen kunnen enkel via het webportaal ingediend worden. In plaats van een Capakey of adres te selecteren, kan de intekening opgeladen worden met de knop “Importeer Shape of Geometrie” in de rechterbovenhoek van de kaart.

Opgepast: aanvragen voor openbaar domein zijn enkel in te dienen door vrijgestelde organisaties. Indien een notaris of makelaar nood heeft aan vastgoedinlichtingen van openbaar domein, dienen ze zich te wenden tot de eigenaar of opdrachtgever.

Urgente aanvragen

Het is niet mogelijk om dossiers als ‘urgent’ in te dienen en dusdanig te laten behandelen. Aanvragers doen best tijdig hun aanvraag, rekening houdend met de maximale aflevertermijn die momenteel 30 dagen bedraagt. Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een steeds snellere aflevertermijn.

Aanvraag onderdeel dossier

Het is niet mogelijk om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor de aanvrager vollediger geïnformeerd wordt.