This website is also available in English. You can find it here.

Over het Vlaams Datanutsbedrijf

Het Vlaams Datanutsbedrijf wil het vertrouwen van de burger in het delen van data vergroten, door in te zetten op veiligheid, controle en privacy. Tegelijk pompen we zuurstof in de Vlaamse economie door data beter vindbaar, bruikbaar en uitwisselbaar te maken, en door bruggen te bouwen tussen burgers, bedrijven en verenigingen.

We zijn een neutrale derde partner en katalysator van vernieuwende initiatieven om economische en maatschappelijke welvaart te stimuleren. Met deze aanpak streven we ernaar om van Vlaanderen een koploper te maken in de Europese data-economie.

Data laten stromen is de sleutel om onze samenleving en onze economie in de jaren twintig een enorme boost te geven. Maar dat vergt vertrouwen.

Jan Jambon

Vlaams minister-president

Missie

Het Vlaams Datanutsbedrijf is een organisatie in oprichting. Het maakt deel uit van het relanceproject Vlaamse Veerkracht.

Projecten en Solid

De opdracht van het Vlaams Datanutsbedrijf

Om onze opdracht concreet uit te voeren en ervoor te zorgen dat data veilig en vlot kunnen stromen werken we op een aantal belangrijke pijlers op gebied van privacy, data-kluizen, data delen en het ontwikkelen van ecosystemen.

Persoonlijke datakluizen

Als burger zelf controle behouden over jouw data, en kunnen kiezen welke gegevens je deelt met welke organisatie en voor welke periode: dat wordt mogelijk met de nieuwe technologie van persoonlijke datakluizen.

Het Vlaams Datanutsbedrijf werkt aan een vooruitstrevend en innovatief platform dat dit mogelijk maakt. Het idee achter datakluizen komt uit de koker van Sir Tim Berners-Lee, de grondlegger van het World Wide Web, die de technologie onder de naam Solid heeft gelanceerd. We werken hiervoor ook samen met kennisinstellingen zoals Universiteit Gent en imec.

Alle gegevens van een burger kunnen in een datakluis opgeslagen worden, ongeacht waar ze vandaan komen. Het opslaan gebeurt in een gestandaardiseerd formaat, dat alle deelnemers van het ecosysteem kunnen gebruiken.

Hierdoor kan je als burger zelf kiezen om informatie te delen met om het even wie in het ecosysteem, en kan de ontvanger deze gegevens gebruiken voor het door jou beoogde doel. Dit alles gebeurt via een intuïtieve gebruikersomgeving.

Met dit soort slimme datadiensten laten we data vlotter stromen, terwijl burgers en bedrijven steeds controle behouden over hun gegevens.

Video over persoonlijke datakluizen

Meer weten? Bekijk de presentatie (11 minuten) van Dorien Bauwens (Lead Solid Program) waarin ze dieper ingaat op de concepten achter en de mogelijkheden van persoonlijke datakluizen:

Inhoud is aan het laden

Magazine Vlaams Datanutsbedrijf

Meer informatie, interviews en context over de werking van het Vlaams Datanutsbedrijf.