This website is also available in English. You can find it here.

Het Vlaams Datanutsbedrijf wil het vertrouwen van de burger in het delen van data stimuleren, door in te zetten op verantwoord en veilig data delen. Tegelijk willen we zuurstof geven aan de Vlaamse economie door data beter vindbaar en uitwisselbaar te maken, en door bruggen te bouwen tussen burgers, bedrijven en verenigingen voor een betere samenwerking. We zijn een neutrale derde partner en katalysator van vernieuwende initiatieven en stimuleren de economische en maatschappelijke welvaart.

Met die aanpak heeft Vlaanderen het potentieel om koploper te worden in de Europese data-economie.

Het Vlaams Datanutsbedrijf is een organisatie in oprichting. Het maakt deel uit van het relanceproject Vlaamse Veerkracht.

Data laten stromen is de sleutel om onze samenleving en onze economie in de jaren twintig een enorme boost te geven. Maar dat vergt vertrouwen.

- Jan Jambon, Vlaams minister-president

De opdracht van het Vlaams Datanutsbedrijf

De komst van persoonlijke datakluizen

Door de introductie van de nieuwe technologie van persoonlijke datakluizen, in combinatie met een datasluis, kunnen burgers kiezen welke data ze delen met welke organisaties voor welke periode.

Het Vlaams Datanutsbedrijf zal hiervoor een vooruitstrevend en innovatief platform van persoonlijke datakluizen bouwen. Het systeem moet burgers en bedrijven de volledige controle geven over het delen van hun persoonlijke data.

Hiervoor is Vlaanderen de eerste overheid die werkt met de datakluizen van het Solid-project van Sir Tim Berners-Lee, de uitvinder van het World Wide Web (www). In deze samenwerking spelen ook de Universiteit Gent en imec een belangrijke rol.

Alle gegevens van de burger kunnen in de kluis worden opgeslagen, ongeacht waar ze vandaan komen. De gegevens worden opgeslagen in een gestandaardiseerd formaat, dat alle deelnemers van het ecosysteem kunnen gebruiken. Hierdoor kan de burger kiezen om informatie te delen met om het even wie in het ecosysteem, en kan de ontvanger van de gegevens deze gebruiken voor het door de burger beoogde doel. Voor de burger gebeurt dit allemaal via een bedieningspaneel dat even eenvoudig en vertrouwd is als het instellingenmenu van een smartphone.

Door voor slimme datadiensten te gaan, willen we data laten samenwerken, terwijl burgers en bedrijven de controle behouden over hun data, zonder ze open en bloot te moeten delen.

Enkele projecten uitgelicht

Ondanks het feit dat het Vlaams Datanutsbedrijf zich nog in een voorbereidende fase van oprichting bevindt, werkt een projectteam in Digitaal Vlaanderen al volop aan de volgende projecten: