Het proces om informatie te verzamelen voor de verkoop van vastgoed is vandaag versnipperd en administratief tijdrovend. Stedenbouwkundige informatie, milieu informatie en andere informatie over het perceel en onroerend goed moeten nu nog vaak manueel worden opgezocht bij de verschillende administraties.

Het Vastgoedinformatieplatform brengt daar verandering in. Dit generiek gegevensdelingsplatform zal de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maken. De verschillende aanvragers kunnen vastgoedinformatie verkrijgen via één eenvoudige weg in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. Het platform verzamelt data uit de aangesloten, centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager.

Vanaf oktober 2022 gaat het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en vastgoedmakelaars en zullen steeds meer steden en gemeenten aanvragen behandelen via het nieuwe systeem.

Op 1 januari 2024 zullen aanvragen voor elk perceel in Vlaanderen via het platform verlopen.

Het Vastgoedinformatieplatform is een initiatief van de gemeenten, in samenwerking met VVSG, de vastgoedsector (CIB en Fednot ) en de Vlaamse Regering. Digitaal Vlaanderen staat in voor de ontwikkeling van het platform en het operationeel beheer.

Gefaseerde uitrol

Vanaf oktober 2022 gaat het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en vastgoedmakelaars en zullen steeds meer steden en gemeenten aanvragen behandelen via
het nieuwe systeem.

Op 1 januari 2024 gaat de decretale verplichting in en zullen alle aanvragen in Vlaanderen via het platform verlopen. Vanaf dan zullen ook burgers terecht kunnen op het platform.

Ontdek wat het informatieplatform voor u betekent ((opent in nieuw venster)), waar u uw aanvraag momenteel per gemeente kan doen, welke gemeenten reeds gebruik maken van het platform en hoe u kan aanmelden.

Meer informatie

Contacteer ons