Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe lang blijft je gescand document beschikbaar? Mobiel printen

Hoe lang blijft je gescand document beschikbaar?

Je gescand document blijft 5 weekdagen beschikbaar via de link die je werd toegezonden. Dit wil zeggen dat de weekenddagen niet meetellen. Vakantie- of feestdagen die in de week vallen worden echter wel beschouwd als weekdagen.