Een economisch duurzame landbouw blijft op wereldschaal voldoende voedsel produceren, en wie verantwoordelijk is voor de voedselproductie, kan daarvan leven.

Een ecologisch duurzame landbouw wil het ecosysteem dat de landbouw omgeeft, gezond houden. Dat probeert de landbouw te bereiken door:

  • het beperken van negatieve effecten op het milieu (bv. residu's van nutriënten en pesticiden, duurzaam omgaan met water)
  • de zorg voor biodiversiteit in al zijn facetten (relatie landbouw-natuur).

Op de website van Landbouw en Visserij vindt u informatie over demonstratieprojecten en studiedagen over duurzame landbouw.

  • Laatst gewijzigd op 28 november 2019