Een economisch duurzame landbouw blijft op wereldschaal voldoende voedsel produceren, en wie verantwoordelijk is voor de voedselproductie, kan daarvan leven.

Een ecologisch duurzame landbouw wil het ecosysteem dat de landbouw omgeeft, gezond houden. Dat probeert de landbouw te bereiken door:

Op de website van Landbouw en Visserij vindt u informatie over demonstratieprojecten en studiedagen over duurzame landbouw ((opent in nieuw venster)).