Voorwaarden

Er worden vrijstellingen gegeven voor:

 • vakken in het secundair onderwijs waarvoor u in de 3de graad 50% of meer behaalde. 
  • als u op het einde van het laatste jaar (het 6de jaar, of 7de jaar als u zich hebt ingeschreven voor de 3de graad BSO) van het voltijds secundair onderwijs een C-attest kreeg.
  • als u al een diploma secundair onderwijs behaald hebt en nu een 2de diploma wilt behalen in een andere studierichting.
 • modules in het volwassenenonderwijs waarvoor u een deelattest kreeg (max. 7 jaar oud).

Er worden geen vrijstellingen gegeven voor:

 • vakken in de 1ste en de 2de graad secundair onderwijs
 • vakken waarvoor u 50% of meer behaalde in het 5de jaar (of 6de jaar als u zich hebt ingeschreven voor de 3de graad BSO) secundair onderwijs
 • werkervaring, buitenlandse opleidingen of opleidingen door privébedrijven.

Een vrijstelling verkrijgen

Om een vrijstelling te verkrijgen moet u een aantal stappen doorlopen.

 • Stap 1

  Een studierichting kiezen

  Kies een studierichting in het EC-platform. U hoeft nog geen inschrijvingsgeld betaald te hebben om een vrijstelling aan te vragen. 

 • Stap 2

  Een vrijstellingsdossier indienen

  U kunt uw vrijstellingsdossier online indienen via het EC-platform ('Mijn studierichtingen'). Scan uw studiebewijs, deelattest, deelcertificaat, getuigschrift of diploma in. Uw studiebewijs moet een een stempel van de uitreikende school bevatten en mag maximum 7 jaar oud zijn (uitgezonderd het diploma secundair onderwijs).

  Hebt u een C-attest behaald in het 2de jaar van de 3de graad ASO/TSO/KSO of het 3de jaar van de 3de graad BSO? Voeg dan volgende documenten toe: 

  • het studiebewijs oriënteringsattest C (met stempel van de uitreikende school).
  • de beslissing van de klassenraad (met stempel van de uitreikende school)
  • het jaarraport (met stempel van de uitreikende school)

  Hebt u een C-attest behaald in een onderwijsinstelling van de Franse of de Duitstalige Gemeenschap? Voeg dan volgende documenten toe:

  • het jaarraport (met stempel van de uitreikende school)
  • de beslissing van de klassenraad (met stempel van de uitreikende school)
  • het studiebewijs oriënteringsattest C (met stempel van de uitreikende school)
  • het leerplan of -studieprogramma (met stempel van de uitreikende school).

 • Stap 3

  Goedkeuring

  Het kan tot 2 maanden duren voor u verneemt of uw aanvraag is goedgekeurd. Er is geen spoedprocedure

  • Hebt u een volledig dossier ingediend? Dan krijgt u binnen de 2 maanden een melding via het EC-platform. Er staat dan 'vrijstelling' naast de vakken op uw puntenlijst waarvoor een vrijstelling werd toegekend.
  • Hebt u een onvolledig dossier ingediend? Dan krijgt u een melding via het EC-platform met een opsomming van de ontbrekende stukken of de procedure die u moet volgen. U krijgt dan 6 maanden tijd om uw dossier te vervolledigen. Na deze termijn wordt het dossier afgesloten. 

  U kunt examens plannen zodra u het inschrijvingsgeld betaald hebt. U hoeft niet te wachten op de beslissing over uw vrijstellingen.

  • U bent pas zeker van een vrijstelling als u daar een melding over krijgt via het EC-platform. 
  • Hebt u (nog) geen melding gekregen via het EC-platform? Dan zijn er (nog) geen vrijstellingen toegekend. 

Veelgestelde vragen