Gedaan met laden. U bevindt zich op: Fluvius kent uw leverancier niet? Vul het regularisatieformulier in

Fluvius kent uw leverancier niet? Vul het regularisatieformulier in

In een aantal gevallen krijgt u een brief van uw netbeheerder met daarbij een regularisatieformulier.

Wanneer?

Dat is het geval wanneer u elektriciteit en aardgas verbruikt, maar uw netbeheerder uw leverancier niet kent. Dat kan drie oorzaken hebben:

  • U hebt geen contract met een energieleverancier. U moet er dan zo snel mogelijk één kiezen en er een contract mee afsluiten.
  • U hebt wel een contract met een energieleverancier, maar u bent vergeten uw leverancier te verwittigen dat u verhuisd bent.
  • U hebt wel een contract met een energieleverancier. U hebt uw leverancier verwittigd dat u verhuisd bent, maar uw leverancier heeft dat nog niet aan de netbeheerder laten weten.

Hoe oplossen?

Deze toestand moet worden rechtgezet. Lees het formulier grondig na en vul zo snel mogelijk alle gevraagde gegevens in.

  • Als u nog geen leverancier hebt, moet u zich akkoord verklaren om verder beleverd te worden door één van volgende leveranciers:
    • ofwel de leverancier die u al had op uw vorig adres
    • ofwel de leverancier op het adres naar waar u verhuist (dus de leverancier van de vorige bewoner).

Als u later toch een andere leverancier wilt kiezen, dan kunt u dit doen binnen een periode van 3 maanden na ondertekening van het formulier, zonder bijkomende kosten.

  • U kunt ook kiezen voor een verzegeling van uw elektriciteits- en aardgastoevoer (dan kan er geen energie meer verbruikt worden), maar dan moet u wel de bijbehorende kosten betalen.

Nadat u dit regularisatieformulier ingevuld hebt, stuurt u het bovenste deel terug naar de netbeheerder en houdt u het onderste deel (doordruk). Uw netbeheerder zal het originele exemplaar opsturen naar de leverancier die u hebt aangeduid. Die heeft dan de nodige gegevens om de energievoorziening in uw nieuwe woning in orde te brengen.

Als u weigert om dit regularisatieformulier in te vullen, en dus geen leverancier aanduidt, start de procedure tot het afsluiten van uw elektriciteits- en/of aardgasvoorziening.