chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Flanders
Contact us
  Back to overview Send an e-mail

  Send an e-mail to 1700, the information service for all your government related questions.
  You will receive a copy of this mail.

  Back to overview Chat with us
  Your chat session will start automatically after an operator becomes available.
  Please wait while we determine your queue position.

  Waste and disposal emissions from F-gas containing refrigeration and potential actions to improve recovery of F-gases. Final report

  Fluorhoudende broeikasgassen (F‐gassen) staan in voor bijna 3% van de totale broeikasgasuitstoot in Vlaanderen. De gassen worden voornamelijk gebruikt als koelmiddel en komen dus vooral vrij uit koeltoepassingen, stationaire en mobiele air conditioning, en warmtepompen. De emissies van F‐gassen nemen sinds 2000 toe. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan stijgende emissies die vrijkomen bij het buitendienststellen van toestellen en installaties die F-gassen bevatten. De studie heeft als doel: nagaan of de emissies bij buitendienststelling op een correcte manier worden ingeschat in de emissie-inventaris en de gebruikte emissiefactoren overeenstemmen met de realiteit en het formuleren van conclusies en beleidsaanbevelingen die een positief effect hebben op het verminderen van de emissies bij buitendienststelling.

  Waste and disposal emissions from F-gas containing refrigeration and potential actions to improve recovery of F-gases

  Publisher
  Departement Omgeving. Afdeling Omgevingsbeleid voor energie, klimaat en groene economie
  Publication date
  October 2018
  Author(s)
  Dauwe Tom, Altdorfer Francis, Gschrey Barbara