Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erasmus+: uitwisselingsprogramma en beurs

Erasmus+: uitwisselingsprogramma en beurs

Erasmus+ is het Europees mobiliteitsprogramma voor het hoger onderwijs, waarmee je een deel van jouw studies of stage in het buitenland kunt doen. Om de extra kosten op te vangen is er ook een Erasmus+-beurs.

Met het uitwisselingsprogramma Erasmus+ kan je tijdens jouw opleiding aan een Vlaamse universiteit of hogeschool een deel van jouw studies of stage in een ander Europees land volgen. De studiepunten die je daar behaalt, tellen mee voor jouw diploma in Vlaanderen. Daarnaast kan je ook tot een jaar na jouw studies een stage in het buitenland doen op voorwaarde dat je je hiervoor kandidaat stelt tijdens jouw laatste jaar in het hoger onderwijs.

Studenten uit elk studiegebied of cyclus komen in aanmerking voor Erasmus+. Ze kunnen naar alle landen van de Europese Unie gaan, plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM). Daarnaast zijn er een beperkt aantal plaatsen voor uitwisselingen met landen buiten Europa. 

Studenten met een studietoelage behouden hun studietoelage tijdens de maanden in het buitenland.

Dit programma maakt deel uit van het Erasmus+-programma van de Europese Unie(opent in nieuw venster).

Voorwaarden

Als je student bent in een hogeschool of universiteit kan je vanaf het tweede jaar van je opleiding een aanvraag indienen bij jouw eigen hogeschool of universiteit om deel te nemen aan het uitwisselingsprogramma. Op buitenlandse stage gaan kan al vanaf het eerste jaar van je opleiding.

Als Erasmus+-student kan je een beurs (mobiliteitstoelage) aanvragen.

Aan het programma en de beurs zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • De onderwijsinstelling waar je bent ingeschreven, moet een samenwerkingsakkoord hebben met de instelling in het buitenland waar je naartoe wil, en moet de studie of stage in het buitenland volledig erkennen. Er moet een leer- of stageovereenkomst afgesloten worden tussen jezelf, de thuisinstelling en de gastinstelling.
  • De studie of stage in het buitenland moet deel uitmaken van de opleiding en meetellen voor de studie, behalve uiteraard voor stages na het beëindigen van jouw studies.
  • Je moet ingeschreven blijven bij jouw eigen instelling. Je schrijft zich dus niet in in de gastinstelling.
  • De studie of stage in het buitenland moet voltijds zijn. Studies moeten minimum 3 maanden en maximum 12 maanden duren, stages kunnen al vanaf 2 maanden.
  • Je gaat maximaal 12 maanden per cyclus (hbo5, bachelor, master, doctoraat) op Erasmus+. Je kan verschillende types uitwisseling combineren (studie en stage) en kiezen voor verschillende buitenlandse instellingen. In theorie kan je dus 4 korte uitwisselingen van 3 maanden maken.
  • De instelling in het buitenland mag geen (inschrijvings)geld vragen aan een Erasmus+-student.

Procedure

Elke hogeschool of universiteit bepaalt zelf wie voor het uitwisselingsprogramma en de beurs in aanmerking komt. Als je op Erasmus+-uitwisseling wilt gaan, moet je dat binnen de eigen onderwijsinstelling aanvragen. Je moet daar de goedkeuring krijgen.

Ook de Erasmus+-mobiliteitstoelage moet je bij jouw eigen instelling aanvragen. Het zijn ook de hogescholen en universiteiten die de beurzen uitbetalen aan de studenten.

In elke hogeschool en universiteit is er een Erasmus+-coördinator bij wie je terechtkan voor meer inlichtingen.

Kost

Het maandelijks beursbedrag dat je als Erasmus+-student krijgt hangt af van:

  • Het inkomen van de ouders en het land van bestemming: hoe duurder het gastland, hoe hoger jouw beurs zal zijn.
  • De soort uitwisseling: een stage of een beurs.
  • Je persoonlijke situatie. Erasmus+ hecht veel belang aan gelijke kansen, inclusie en diversiteit. Daarom zijn er extra voorzieningen en ondersteuning voor personen met fewer opportunities, zoals beurs- en werkstudenten. Studenten met een functiebeperking kunnen indien gewenst een voorbereidend bezoek(opent in nieuw venster) brengen. Ze komen ook in aanmerking voor inclusiesteun(opent in nieuw venster).

Bekijk de reis- en verblijfsvergoedingen voor het hoger onderwijs in 2023(PDF bestand opent in nieuw venster).