Voorwaarden

Als u student bent in een hogeschool of universiteit kunt u vanaf het tweede jaar van uw opleiding een aanvraag indienen bij uw eigen hogeschool of universiteit om deel te nemen aan het uitwisselingsprogramma. Op buitenlandse stage gaan, kan al vanaf het eerste jaar van uw opleiding.

Als Erasmusstudent kunt u een Erasmusbeurs ('Erasmus mobiliteitstoelage') aanvragen.

Aan het programma en de beurs zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • De onderwijsinstelling waar u bent ingeschreven, moet een samenwerkingsakkoord hebben met de instelling in het buitenland waar u naartoe wilt, en moet de studie of stage in het buitenland volledig erkennen. Er moet een leer- of stageovereenkomst afgesloten worden tussen uzelf, de thuisinstelling en de gastinstelling.
  • De studie of stage in het buitenland moet deel uitmaken van de opleiding en meetellen voor de studie, behalve uiteraard voor stages na het beëindigen van uw studies.
  • U moet ingeschreven blijven bij uw eigen instelling. U schrijft zich dus niet in in de gastinstelling.
  • De studie of stage in het buitenland moet voltijds zijn. Studies moeten minimum 3 maanden en maximum 12 maanden duren, stages kunnen al vanaf 2 maanden.
  • U kunt maximaal 12 maanden per cyclus (HBO5, bachelor, master, doctoraat) op Erasmus gaan. U kunt verschillende types uitwisseling combineren (studie en stage) en u kunt ook kiezen voor verschillende buitenlandse instellingen. U kunt in theorie dus 4 korte uitwisselingen van 3 maanden maken.
  • De instelling in het buitenland mag geen (inschrijvings)geld vragen aan een Erasmusstudent.

Procedure

Elke hogeschool of universiteit bepaalt zelf wie voor het uitwisselingsprogramma en de beurs in aanmerking komt. Als u op Erasmus-uitwisseling wilt gaan, moet u dat binnen de eigen onderwijsinstelling aanvragen. U moet daar de goedkeuring krijgen.

Ook de aanvraag voor een Erasmus mobiliteitstoelage moet u bij uw eigen instelling doen. Het zijn ook de hogescholen en universiteiten die de beurzen uitbetalen aan de studenten.

In elke hogeschool en universiteit is er een Erasmuscoördinator waar u terecht kunt voor meer inlichtingen.

Bedrag

Het maandelijks beursbedrag dat u als Erasmusstudent krijgt hangt af van het inkomen van de ouders en het land van bestemming: hoe duurder het gastland is, hoe hoger uw Erasmusbeurs zal zijn.

Studenten die een verminderd inschrijvingsgeld betalen (beursstudenten, bijna beursstudenten of beurstariefstudenten) zullen in veel gevallen een hogere Erasmusbeurs krijgen dan andere studenten.

Het beursbedrag binnen Europa ligt tussen 235 euro en 435 euro. Het bedraagt 650 euro voor uitwisselingen buiten Europa.

Studenten met een functiebeperking kunnen indien gewenst een voorbereidend bezoek doen. Ze kunnen ook in aanmerking komen voor een aanvullende subsidie.