De aannemer dient een aanvraag in bij de federale overheid:

  • De Dienst Erkenning der Aannemers (Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie) ontvangt de aanvraag en voert een onderzoek uit.
  • De federale 'Commissie voor erkenning der aannemers' verleent een advies.
  • Dat advies leidt tot een besluit tot erkenning (of niet-erkenning).

Vervolgens treedt de gewestelijke overheid op:

  • Het erkenningsbesluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de ter zake bevoegde gewestelijke minister (in Vlaanderen gaat het om de Vlaamse minister-president, bevoegd voor facilitair management).
  • Zodra die minister de erkenning heeft ondertekend, is de erkenning voltooid.

De FOD Economie beheert het erkenningssysteem van de aannemers en verzekert het secretariaat van de Commissie voor erkenning der aannemers. De aanvraagformulieren voor uw erkenning(opent in nieuw venster) vindt u op de website.