Voorwaarden voor toekenning

Je komt in aanmerking voor een Fayatbeurs als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je behaalde een masterdiploma aan een Vlaamse universiteit of hogeschool: maximaal 3 jaar voor je jouw aanvraag voor een Fayatbeurs indient.
  • Je behaalde uitstekende studieresultaten tijdens je masteropleiding.
  • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands.
  • Je wilt een opleiding volgen aan een van de geselecteerde topinstellingen. En je bent toegelaten tot de opleiding op het moment dat de Fayatbeurs wordt toegekend.
  • Je ontvangt geen andere beurs voor de opleiding die je wilt volgen. Je mag wel een aanvraag indienen voor andere beurzen. Maar als je een andere beurs aanneemt, kun je geen aanspraak meer maken op een Fayatbeurs.
  • Je hebt de Belgische nationaliteit, of je hebt een rijksregisternummer of BIS-nummer.

Je kunt ook je aanvraag indienen voor een Fayatbeurs als je:

  • laatstejaarsstudent bent
  • nog geen bewijs van toelating hebt bij de buitenlandse topinstelling. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken spreekt dan met jou af op welke datum je de toelating moet kunnen voorleggen.

Herken jij jezelf in het lijstje met voorwaarden? Lees dan zeker meer over hoe je een Fayatbeurs aanvraagt.

Verwachtingen na de toekenning

Als Fayat-beursstudent wordt er van jou verwacht dat je bijdraagt aan het internationale netwerk van Vlaanderen.

Lees deze pagina in: