Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat biedt een Fayatbeurs?

Wat biedt een Fayatbeurs?

Met de Fayatbeurs worden je kosten voor onderwijs, huisvesting, levensonderhoud en verplaatsing zoveel mogelijk vergoed: voor de standaardduur van de opleiding, maar met een maximum van 24 maanden.

Kosten voor onderwijs

De vergoeding voor deze kosten is gelijk aan het inschrijvingsgeld dat je betaalt aan de buitenlandse topinstelling.

Kosten voor huisvesting en levensonderhoud

De vergoeding voor deze kosten wordt berekend met de volgende formule:

Vergoeding = basiskosten x coëfficiënt gaststad

Basiskosten

Basisbedrag dat overeenstemt met de gemiddelde kosten van levensonderhoud in België.

Dat bedrag wordt bepaald op basis van de recentste cijfers van Statbel over het huishoudbudget per maand per persoon.

Coëfficiënt gaststad

Mathematische weergave van de vergelijking van de levensduurte in de buitenlandse stad waar de opleiding gevolgd wordt met de levensduurte in België.

Die levensduurtecoëfficiënt wordt bepaald op basis van de Convenience Index van Mercer.

Kosten voor verplaatsing

Je krijgt een forfaitair bedrag voor je verplaatsingen heen en terug:

 • 800 euro voor een opleiding in Europa
 • 3000 euro voor een opleiding in Australië
 • 2000 euro voor een opleiding buiten Europa of Australië.

Tegemoetkoming voor studenten met een functiebeperking

Als student met een functiebeperking heb je recht op terugbetaling van bijkomende kosten die verband houden met je functiebeperking.

Als je geselecteerd bent voor een Fayatbeurs, kan je onderstaand formulier indienen om de tegemoetkoming te krijgen. Je kan het formulier nog niet bezorgen bij het indienen van je dossier, maar pas wanneer je bent geselecteerd voor een Fayatbeurs. Je bereidt het formulier wel best al voor, zodat je de tegemoetkoming zo snel mogelijk kunt ontvangen nadat je geselecteerd bent voor een Fayatbeurs.

Aanvraagformulier tegemoetkoming voor studenten met een functiebeperking(Word bestand)

Uitbetaling

Je krijgt de vergoeding voor het inschrijvingsgeld binnen de maand nadat je de factuur of een betalingsbewijs voorlegt.

Je krijgt de vergoeding voor verplaatsing, huisvesting en levensonderhoud uitbetaald in 3 schijven:

 • 1ste schijf, uitbetaald 1 maand nadat je de beurs kreeg toegekend:
  • 50% van de vergoeding voor verplaatsing,
  • 60% van de vergoeding voor huisvesting en levensonderhoud.
 • 2de schijf, uitbetaald 4 maanden nadat je de beurs kreeg toegekend:
  • 50% van de vergoeding voor verplaatsing,
  • 35% van de vergoeding voor huisvesting en levensonderhoud.
 • 3de schijf, uitbetaald na de feedbackprocedure:
  • 5% van de vergoeding voor huisvesting en levensonderhoud.

Verloop en timing feedbackprocedure

Als je opleiding is afgerond, stuur je een kopie van het door jou behaalde diploma door, en binnen 2 maanden schriftelijke feedback over:

Terugvordering bij vroegtijdige stopzetting

Als je de opleiding vroegtijdig stopt, worden de volgende bedragen teruggevorderd:

 1. vergoeding voor de kosten voor onderwijs waarvoor geen betalingsbewijs kan worden voorgelegd;
 2. vergoeding voor huisvesting en levensonderhoud voor het deel van de opleiding dat niet werd gevolgd;
 3. vergoeding voor verplaatsingskosten waarvoor geen betalingsbewijs kan worden voorgelegd.
Lees deze pagina in: