Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen

Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen

Als u een buitenlands diploma hebt en in Vlaanderen of in Brussel gaat werken, dan hebt u in veel gevallen eerst een gelijkwaardigheidserkenning nodig van uw buitenlands diploma. 

Voorwaarden

U wilt in Vlaanderen of in Brussel werken.

Verblijft u in het buitenland? Dan komt u enkel in aanmerking als u kunt aantonen dat u werkt in Vlaanderen of Brussel, of zicht hebt op werk in de nabije toekomst bij een concrete werkgever.

Procedure

Via de begeleidingstool van NARIC-Vlaanderen(opent in nieuw venster) ontdekt u in een aantal stappen of, waar en hoe u uw buitenlands studiebewijs kunt laten erkennen in Vlaanderen. U kunt ook onderstaande stappen doornemen:

 1. Ga na of u een gelijkwaardigheidserkenning nodig hebt

 • Wie met een buitenlands diploma wil (verder)studeren in Vlaanderen, heeft in principe geen gelijkwaardigheidserkenning van dat diploma nodig. De onderwijsinstellingen zijn zelf bevoegd om de waarde van uw buitenlands diploma te bepalen en u (al dan niet, of onder bepaalde voorwaarden) toe te laten tot een bepaalde opleiding. Richt u dus eerst tot uw onderwijsinstelling. Als daar toch om een gelijkwaardigheidsbewijs gevraagd wordt kunt u een aanvraag indienen.
  • U hebt een buitenlands basisdiploma geneeskunde en wil verder specialiseren in België? Dan moet uw basisdiploma geneeskunde eerst erkend worden. De procedure om uw buitenlands diploma te laten erkennen die u moet volgen is afhankelijk van het land waar u uw diploma hebt behaald en uw persoonlijke situatie.
 • Diploma’s uit de Franse en Duitse Gemeenschap in België en bepaalde buitenlandse diploma’s (o.a. uit Nederland en Luxemburg) zijn automatisch niveau-gelijkwaardig in Vlaanderen.

2. Ga na bij welke instantie u een gelijkwaardigheidserkenning moet aanvragen

3. Procedure

De procedure (en behandeltermijn, kostprijs) van de gelijkwaardigheidserkenning hangt af van het soort erkenning van uw diploma dat u aanvraagt:

 • (bijv. ‘bachelor’, ‘master’, ...)
 • of (bijv. ‘bachelor in ...’, ‘master in ...’, ...)
 • Lees meer over de verschillen tussen beide procedures.

4. Dien een aanvraag in

Lees meer over hoe u een dossier indient bij NARIC-Vlaanderen (verplichte documenten, vertaling van anderstalige documenten, …

5. Behandeltermijn

Als u alle vragen in de begeleidingstool van NARIC(opent in nieuw venster) hebt ingevuld, krijgt een inschatting van de verwachte behandeltermijn. Die termijn start pas zodra alle vereiste documenten zijn ingediend.
Zodra u een dossiernummer hebt, kunt u de status van uw dossier online opvolgen(opent in nieuw venster). U vindt uw dossiernummer op elke communicatie met NARIC-Vlaanderen. De structuur is als volgt: 2017/0001/SPG1.

6. De uitspraak over de erkenning

Kost

De kostprijs hangt af van het type aanvraag:

 • Niveau-erkenning: 90 euro
 • Specifieke erkenning: 180 euro
 • Erkenning van een doctoraat: 300 euro.

Een aantal groepen (o.a. erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden, asielzoekers, leefloners, werkzoekenden, personen met een inburgeringscontract, personen met een verhoogde tegemoetkoming, ...) zijn vrijgesteld van de financiële bijdrage. Bekijk de voorwaarden om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen.(opent in nieuw venster)

Uitzonderingen

U hebt

 • een nationaliteit van binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • én een beroepskwalificatie behaald in één van deze landen
 • én u wilt u een onderwijsberoep uitoefenen in Vlaanderen:

dan moet u bij AGODI een professionele erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie in het onderwijs aanvragen.

Veelgestelde vragen