Voorwaarden

U wilt in Vlaanderen of bij een Vlaamse werkgever in Brussel werken.

Werken

Wie met een buitenlands diploma wil werken in Vlaanderen (of bij een Vlaamse werkgever in Brussel), heeft een gelijkwaardigheidserkenning van dat diploma nodig. Dit is een officieel bewijs dat uw buitenlands diploma dezelfde waarde heeft als dat van een gelijkwaardig Vlaams diploma. Om dit bewijs te verkrijgen moet u een aantal stappen doorlopen.

Studeren

Wie met een buitenlands diploma wil (verder)studeren in Vlaanderen, heeft in principe geen gelijkwaardigheidserkenning van dat diploma nodig. De onderwijsinstellingen zijn zelf bevoegd om de waarde van uw buitenlands diploma te bepalen en u (al dan niet, of onder bepaalde voorwaarden) toe te laten tot een bepaalde opleiding. Richt u dus eerst tot uw onderwijsinstelling. Als daar toch om een gelijkwaardigheidsbewijs gevraagd wordt kunt u een aanvraag indienen.

U hebt een buitenlands basisdiploma geneeskunde en wil verder specialiseren in België? Dan moet uw basisdiploma geneeskunde eerst erkend worden. De procedure om uw buitenlands diploma te laten erkennen die u moet volgen is afhankelijk van het land waar u uw diploma hebt behaald en uw persoonlijke situatie.

Procedure

Om uw buitenlands studiebewijs te laten erkennen in Vlaanderen moet u een aantal stappen doorlopen:

1. Ga na of u een gelijkwaardigheidserkenning nodig hebt

2. Ga na bij welke instantie u een gelijkwaardigheidserkenning moet aanvragen

3. Kies een procedure

Wie een gelijkwaardigheidserkenning aanvraagt bij NARIC-Vlaanderen kan kiezen tussen 2 procedures:

4. Dien een aanvraag in

Lees meer over hoe u een dossier indient bij NARIC-Vlaanderen (verplichte documenten, vertaling van anderstalige documenten, ...

5. De uitspraak over de erkenning

Bedrag

De kostprijs hangt af van het type aanvraag:

  • Niveau-erkenning: 90 euro
  • Specifieke erkenning: 180 euro
  • Erkenning van een doctoraat: 300 euro.

Een aantal groepen (o.a. erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden, asielzoekers, leefloners, werkzoekenden, personen met een inburgeringscontract, personen met een verhoogde tegemoetkoming, ...) zijn vrijgesteld van de financiële bijdrage. Bekijk de voorwaarden om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen ((opent in nieuw venster)).

Uitzonderingen

U hebt

  • een nationaliteit van binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
  • én een beroepskwalificatie behaald in één van deze landen
  • én u wilt u een onderwijsberoep uitoefenen in Vlaanderen:

dan moet u bij AGODI een professionele erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie in het onderwijs aanvragen.

Publicaties

Veelgestelde vragen