Binnen de EER of Zwitserland

Hebt u dit diploma behaald binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, en hebt u daarmee in uw thuisland toegang tot een gereglementeerd beroep? Dan kunt u, indien u voldoet aan onderstaande voorwaarden, rechtstreeks een professionele erkenning aanvragen bij de daarvoor bevoegde instantie.

  • U hebt uw diploma behaald binnen de EER of Zwitserland
  • U hebt de nationaliteit van een land binnen de EER of Zwitserland
  • Uw diploma geeft toegang tot een gereglementeerd beroep in uw land van herkomst
  • Het beroep is een gereglementeerd beroep in België.

Buiten de EER of Zwitserland

Indien u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet u een gelijkwaardigheidserkenning aanvragen bij NARIC-Vlaanderen. Kies in dat geval voor een specifieke erkenning.

Gereglementeerde beroepen

Controleer of het beroep dat u in Vlaanderen wenst uit te oefenen in het overzicht staat. Als u aan bovenstaande voorwaarden ('Binnen de EER of Zwitserland') voldoet, neemt u rechtstreeks contact op met de instantie die in deze lijst naast uw beroep staat. Vraag daar uw professionele erkenning aan. Elke instantie heeft een eigen procedure.