Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een gereglementeerd beroep uitoefenen met een buitenlands diploma

Een gereglementeerd beroep uitoefenen met een buitenlands diploma

Als je met een buitenlands diploma een gereglementeerd beroep wil uitoefenen in Vlaanderen, moet je dat diploma laten erkennen. Waar je de gelijkwaardigheidserkenning moet aanvragen, hangt af van je diploma én waar je het behaald hebt: binnen of buiten de EER of Zwitserland. 

Binnen de EER of Zwitserland

Heb je dit diploma behaald binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, en hebt je daarmee in je thuisland toegang tot een gereglementeerd beroep? Dan kunt je, als je voldoet aan onderstaande voorwaarden, rechtstreeks een professionele erkenning aanvragen bij de daarvoor bevoegde instantie.

  • Je hebt je diploma behaald binnen de EER of Zwitserland
  • Je hebt de nationaliteit van een land binnen de EER of Zwitserland
  • Je diploma geeft toegang tot een gereglementeerd beroep in je land van herkomst
  • Het beroep is een gereglementeerd beroep in België.

Buiten de EER of Zwitserland

Als je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet je een gelijkwaardigheidserkenning aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.

Gereglementeerde beroepen

Controleer of het beroep dat je in Vlaanderen wil uitoefenen in het overzicht staat. Als je aan bovenstaande voorwaarden ('Binnen de EER of Zwitserland') voldoet, neemt je rechtstreeks contact op met de instantie die in deze lijst naast je beroep staat. Vraag daar je professionele erkenning aan. Elke instantie heeft een eigen procedure.

Lees deze pagina in: