Gedaan met laden. U bevindt zich op: Parameters gebruiken om een URL op te bouwen De kaart gebruiken

Parameters gebruiken om een URL op te bouwen

Met het gebruik van parameters in de URL is het mogelijk Geopunt op te starten met geselecteerde kaartlaag, een adres, een perceel, enz.  Het is ook mogelijk om de grenzen van het kaartbeeld mee te geven zodat de kaart niet opstart met een focus op volledig Vlaanderen, maar wel met een focus op een afgebakend gebied.

Op deze pagina tonen we hoe u zo’n URL met parameters kan opbouwen.

Basis-URL en syntax

Basis-URL

Een URL begint altijd met aan vaste basis-URL. Deze is: https://www.geopunt.be?

Meerdere parameters

Zodra je meerdere parameters wil combineren moeten deze gescheiden worden door een ‘&’-teken:

Voorbeeld:

https://www.geopunt.be?<parameter1>=<parameter1waarde>&<parameter2>=<parameter2waarde>&<parameter3>=<parameter3waarde>

Meerdere parameterwaarden

Bij sommige parameters is het mogelijk meerdere parameterwaarden door te geven in één URL. Deze moeten dan gescheiden worden door een ‘|’-teken.

Voorbeeld:

https://www.geopunt.be?<parameter1>=<parameter1waarde1>|<parameter1waarde2>|<parameter1waarde3>

Kaarttoepassing

Met de parameter ‘app’ kan u de kaarttoepassing kiezen die geopend moet worden.

Als u deze parameter niet meegeeft, dan zal de default kaarttoepassing geopend worden. Dit is de kaarttoepassing die standaard geopend wordt als u naar geopunt.be surft.

Elke kaarttoepassingen heeft een vaste waarde gekregen. Als parameterwaarde wordt één van de waarden uit deze lijst verwacht:

KaarttoepassingParameterwaarde
Algemene kaartalgemene-kaart
Hinder in kaarthinder-in-kaart
INSPIREinspire
Ondernemenondernemen
Recht van voorkoop

recht-van-voorkoop

Voorbeelden:

 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart
 • https://www.geopunt.be?app=hinder-in-kaart

Achtergrond

Met de parameter ‘basemap’ kan u een achtergrond kiezen die dan gebruikt zal worden bij de opstart van Geopunt vanuit de URL met parameters.

Als parameterwaarde voor deze parameter moet één van de waarden uit onderstaande lijst gebruikt worden. U kan, analoog als voor de parameter ‘kaart’, deze achtergronden alleen gebruiken als parameterwaarde welke binnen de gekozen kaarttoepassing gekend zijn.

AchtergrondParameterwaarde

Basiskaart-GRB

grb
Basiskaart-GRB grijsgrb_grijs
Luchtfotoluchtfoto
GRB selectie | Luchtfotohybride
GRB | OpenStreetMapgrb_osm
OpenStreetMaposm
Blancoblanco

Voorbeelden:

 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&basemap=luchtfoto
 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&basemap=grb_grijs

Kaartlaag

Met de parameter ‘kaart’ kan een titel van een kaartlaag in de parameterwaarde meegegeven worden zodat Geopunt opstart met deze kaartlaag toegevoegd aan de kaart.

Voor de lijst van kaarten die gebruikt kunnen worden als parameterwaarden kan je deze pagina raadplegen. Hier staat een lijst van alle mogelijke kaarten in gebruik binnen de Geopunt kaarttoepassingen.

De gewenste kaart moet gekend zijn binnen de kaarttoepassing zelf. Controleer dit door de naam van de bron in te geven als kaartnaam in het zoektekstveld van de kaarttoepassing zelf. Indien de kaart getoond kan worden dan kan ze ook als parameterwaarde voor parameter ‘kaart’ gebruikt worden.

De titel van een kaartlaag moet niet altijd volledig meegegeven worden, er kan ook één of meerdere delen van de titel als parameterwaarde ingevuld worden. Bij meerdere passende resultaten wordt een eerste resultaat dat zou verschijnen in een suggestielijst (door de parameterwaarde in te geven in het zoektekstveld van de kaarttoepassing) gekozen. Bijvoorbeeld bij parameterwaarde ‘bos’, dan zal de kaart ‘Bosreferentielaag 2000’ geladen worden. Bij parameterwaarde ‘landb 2018’, dan zal de kaart ‘Landbouwgebruikspercelen LV, 2018’ geladen worden.

Er kunnen meerdere kaartlagen aan de kaart toegevoegd worden in één URL. Dit kan door de meerdere titel van de kaartlagen te scheiden door ‘|’ gebruikt worden.

Voorbeelden:

 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&kaart=bos
 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&kaart=Adrespunten - CRAB
 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&kaart=landb 2018

Adres

Met de parameter = ‘adres’ is het mogelijk een adres toe te voegen aan de kaart zodra de kaart opstart.

Een adres hoeft niet altijd een straat, huisnummer en gemeente te zijn. Onderstaande mogelijkheden kunnen gebruikt worden:

 1. een straatnaam
 2. een gemeente (naam of postcode)
 3. een straat met huisnummer
 4. een combinatie straat en gemeente
 5. een combinatie straat, huisnummer en gemeente

Bij optie 1 tot 4 is het mogelijk slechts een deel van straat en/of gemeente te gebruiken als parameterwaarde. Bij meerdere passende resultaten (bijvoorbeeld ‘Kerkstraat’ als parameterwaarde) wordt een eerste resultaat dat u zou tegenkomen in een suggestielijst (door deze parameterwaarde in te geven in het zoektekstveld van de
kaarttoepassing, in dit geval ‘Kerkstraat, Aalst’ ) gekozen.

Opgelet, dit is niet mogelijk bij de combinatie van straatnaam, huisnummer en gemeente. Dan is een volledige straatnaam verplicht. De gemeente kan wel gedeeltelijk zijn.

Het scheidingsteken tussen een straatnaam en huisnummer is altijd een spatie ‘ ’. Het scheidingsteken tussen een straatnaam en gemeente is een komma ‘,’ en/of een spatie ‘ ’.

De mogelijke volgorde van de elementen bij een combinatie zijn als volgt:

 • Een straatnaam en huisnummer.
  • adres=<Straatnaam> <huisnummer>
 • Een straatnaam en gemeente:
  • adres=<straatnaam>,<gemeente>
  • adres=<gemeente>,<straatnaam>
 • Een straatnaam, huisnummer en gemeente:
  • straatnaam> <huisnummer>,

De scheidingstekens die gebruikt moeten worden bij die combinaties zijn:

CombinatieVolgorde en scheidingsteken
een straat met huisnummeradres=<straatnaam> <huisnummer>
een straatnaam en gemeente
 • adres=<straatnaam>,<gemeente>
 • adres=<gemeente>,<straatnaam>
 • adres=<straatnaam> <gemeente>
 • adres=<gemeente>,<straatnaam>
een combinatie van straatnaam, huisnummer en gemeente
 • adres=<straatnaam> <huisnummer>,<gemeente>
 • adres=<straatnaam> <huisnummer> <gemeente>
 • adres=<gemeente>,<straatnaam> <huisnummer>
 • adres=<gemeente> <straatnaam> <huisnummer>

Meerdere parameterwaarden kunnen in één aanroep doorgegeven worden. Daarbij dienen de verschillende adressen van elkaar gescheiden worden door een ‘|’-teken.

Voorbeelden:

 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&adres=Gent
 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&adres=Gent|Schoolstraat

Coördinaten

Met de parameter = ‘coordinaten’ is het mogelijk een X,Y-coördinaat toe te voegen aan de kaart zodra de kaart opstart.

De ondersteunde coördinatensystemen zijn:

 • CRS WGS84 (EPSG: 4326)
 • CRS Lambert72 (EPSG: 31370)

De x- en y-coördinaat dienen gescheiden te worden door een spatie (‘ ’) en/of komma ‘,’. Voor coördinaten met decimale getallen wordt een punt ‘.’ gebruikt als scheidingsteken tussen het gehele getal en de decimalen.

Opgelet! Voor WGS84 kunnen de coördinaten niet in het formaat graden-minuten-seconden ingegeven worden. Dit moeten decimale getallen zijn.

Voorbeelden:

 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&coordinaten=102785,45 194563,55
 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&coordinaten=50.9126 3.8265|50.9345 3.8154

Percelen

De parameter = ‘perceel’ maakt het mogelijk om Geopunt op te starten met een perceel reeds aan de kaart toegevoegd. Als parameterwaarde wordt het perceelnummer gebruikt.

Het is ook mogelijk een deel van het perceelnummer te gebruiken. Bij meerdere passende resultaten wordt het eerste resultaat dat u zou tegenkomen in een suggestielijst (door de parameterwaarde in te geven in de zoekbalk van de kaarttoepassing) gekozen.

Meerdere parameterwaarden kunnen in één aanroep doorgegeven worden. Daarbij moeten de verschillende percelen van elkaar gescheiden worden door een ‘|’-teken.

Opgelet! Kaarttoepassingen die het zoeken naar percelen niet ondersteunen kunnen ook niet aangesproken worden met parameter ‘perceel’.

Voorbeelden:

 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&perceel=35302C0006/00N000
 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&perceel=35302C00

Extent

Met de parameter ‘extent’ kan u kiezen op welk gebied de kaart is gefocust als Geopunt opstart.

De waarde die u aan deze parameter kan meegeven is een samenstelling van twee X,Y-coördinaten-paren, (Xmin,Ymin) en (Xmax, Ymax):

 • (Xmin,Ymin) is de coördinaat van het kaartbeeld linksonder
 • (Xmax, Ymax) is de coördinaat van het kaartbeeld rechtsboven.

Liggen de 2 meegegeven coördinaten-paren ver uit elkaar, dan is er te ver uitgezoomd. Liggen de 2 meegegeven coördinaten-paren dicht bij elkaar, dan is de kaart eerder ingezoomd.

De 4 coördinaten moeten gescheiden worden door een komma ‘,’. Voor coördinaten met decimale getallen wordt een ‘.’ gebruikt als scheidingsteken tussen het gehele getal en de decimalen.

Als de coördinaten in coördinatensysteem Lambert72 of WGS84 (decimale graden) zijn: de EPSG code moet worden meegegeven als volgt:

 • Lambert72: extent=<xmin>,<xmax>,<ymin>,<ymax>,31370
 • WGS84: extent=<xmin>,<xmax>,<ymin>,<ymax>,4326
 • Als de coördinaten in coördinatensysteem Web Mercator: de EPSG code moet niet worden meegegeven:
  • Web Mercator: extent=<xmin>,<xmax>,<ymin>,<ymax>

Opgelet! Merk op dat in vele gevallen de kaart zal zoomen naar een extent bij benadering, dit omdat Geopunt werkt met vaste zoomniveaus. Het zoomniveau dat het beste aansluit bij de doorgegeven coördinaten voor de hoekpunten (linksonder en rechtsboven), zal worden gebruikt.

Voorbeelden:

 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&extent=4.1597,4.2563,51.2365,51.2596,4326
 • https://www.geopunt.be?app=algemene-kaart&extent=457625.52,470736.57,6662531.57,6667903.37

Zoomniveau

Met de parameter ‘lod’ kan u aangeven hoe diep je op de kaart inzoomt bij opstart.

De mogelijke waarden voor parameter ‘lod’ liggen tussen 0 en 12. Hierbij is 12 het diepst ingezoomd en 0 het verst uitgezoomd.

Met deze parameter geeft u enkel het zoomniveau mee. De locatie waarop het kaartbeeld focust is afhankelijk van de adressen, percelen en/of coördinaten die eventueel meegegeven worden in de URL. (Zie ook paragraaf ‘Combinatie van parameters’.)

Combinatie van parameters

Adressen, percelen en coördinaten, zonder extent

Als er geen extent als parameter gedefinieerd is, maar wel een aantal locaties zijn toegevoegd, dan zal de kaart focussen op de laatste locatie uit de URL.

Zoomniveau en extent

Als er zowel een zoomniveau (LOD) als een extent in de URL gedefinieerd wordt, zal het zoomniveau genegeerd worden en zal de kaart zoomen en focussen volgens de parameterwaarde die bij extent is meegegeven.