Gedaan met laden. U bevindt zich op: Recht van voorkoop Kaarttoepassingen

Recht van voorkoop

Via de kaarttoepassing Recht van voorkoop kan iedereen het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ raadplegen en nagaan of er op een bepaald perceel al dan niet een Vlaams voorkooprecht van toepassing is.

Over Recht van voorkoop

De Vlaamse overheid en de lokale overheden hebben in bepaalde gebieden een ‘recht van voorkoop’ (RVV). Wanneer de begunstigde van het voorkooprecht, bij de verkoop van een onroerend goed waarop een voorkooprecht rust, beslist zijn voorkooprecht uit te oefenen, verwerft hij in de plaats van de kandidaat-koper het onroerend goed tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-koper. De overheidsinstellingen kunnen dit ‘recht van voorkoop’ gebruiken om hun opdracht van openbaar nut te realiseren (o.a. natuurbehoud, ruimtelijke ordening, woonbeleid, enz.).

Deze voorkooprechten zijn ingeschreven in verschillende wetten en decreten. De zones die daaruit voortvloeien, worden RVV-afbakeningen genoemd.

In deze kaarttoepassing kan u de afbakeningen van volgende Vlaamse voorkooprechten raadplegen:

 • Bijzondere gebieden Vlaamse Wooncode
 • Complexe Projecten
 • de Vlaamse Waterweg nv
 • Havengebieden
 • Landinrichtingsplan en inrichtingsnota
 • Natuurinrichtingsprojecten
 • Natuurreservaten
 • Oeverzones en Overstromingsgebieden
 • Ruilverkaveling grote infrastructuurwerken
 • Ruilverkaveling uit kracht van wet
 • Ruimtelijke Ordening
 • Speciale beschermingszones Natuur
 • Vlaams Ecologisch Netwerk en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk

Opgelet! Bovenstaande lijst is niet exhaustief en enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. Wenst u ook uw RVV-afbakeningen te laten opnemen in deze kaarttoepassing, neem dan contact op met het Agentschap Digitaal Vlaanderen.

Recht van voorkoop gebruiken

Wanneer u de kaarttoepassing Recht van voorkoop opent, zijn de kaartlagen met betrekking tot recht van voorkoop standaard geselecteerd. Wanneer u inzoomt naar minstens schaal 200 m, zal u de inkleuring van de percelen kunnen zien.

Om na te gaan of er een recht van voorkoop van toepassing is op een specifiek perceel, gaat u als volgt te werk:

 1. Zoek het perceel op en klik het aan.
  (Meer informatie over het opzoeken van locaties en percelen)
  → De locatie wordt getoond op de kaart en de details verschijnen in het linkerpaneel. Wanneer er een recht van voorkoop is van één of meerdere partijen zal het perceel paars ingekleurd zijn op de kaart (zie voorbeeld).
 2. Bekijk de details bij RVV-themabestand om te zien welke partij of partijen een recht van voorkoop hebben.