Gedaan met laden. U bevindt zich op: Als elke minuut telt, kan de interventie app INA rekenen op Geopunt Nieuws

Als elke minuut telt, kan de interventie app INA rekenen op Geopunt

Productupdate
18 april 2023

De brandweer krijgt slechts enkele minuten de tijd om zich, tijdens het aanrijden, voor te bereiden op een incident. In die korte tijd moet ze zoveel mogelijk te weten komen over de plaats en de omstandigheden van het incident. Correcte adressen die te vinden zijn op Geopunt zijn daarbij cruciaal. Waar is de toegang? Welke risico’s zijn er in de buurt? Is er bluswater, zijn er relevante luchtfoto’s, … Alle betrokkenen - van pompwagens tot seinkamer - moeten ook naadloos kunnen samenwerken en informatie zoals correcte adresgegevens, foto’s en video’s met elkaar delen. Dat alles is sinds 2020 mogelijk dankzij INA, de INterventie App van Gemsotec en Nazka Mapps, waarin Geopunt een belangrijke rol speelt.

Kiezen voor de betrouwbare bron

Geert Sergoyne (Gemsotec) en Ides Bauwens (Nazka Mapps), twee ondernemers die elk hun eigen bedrijf runnen, hebben naar aanleiding van een aanbesteding van Brandweer Zone Antwerpen samen de interventie app INA ontwikkeld in 2019. De interventie app wordt inmiddels dagelijks gebruikt door de eenheden op het terrein en in de seinkamers van verschillende hulpverleningszones.

Bij grote interventies wordt INA ook door de communicatieverantwoordelijke, de zonecommandant en zelfs door de burgemeester gebruikt. “INA verschaft hen op een intuïtieve manier toegang tot de informatie die relevant is voor de interventie. Deze informatie kan door de gebruikers zelf worden toegevoegd, maar kan ook afkomstig zijn van een betrouwbare bron die via Geopunt ontsloten wordt. De betrouwbaarheid van die aangeboden data is cruciaal, deze kan immers het verschil maken voor het verloop van de interventie,” vertelt Geert Sergoyne.

Intensieve samenwerking

Dankzij de intensieve samenwerking met Brandweer Zone Antwerpen en Digipolis konden de bouwers al in de ontwerpfase rekening houden met de specifieke noden van hun toekomstige gebruikers.

“Verschillende brandweerzones gaven aan dat ze met het Grootschalig Referentiebestand (GRB)(*) wilden werken omdat de visualisatie van de huisnummers en de afgrenzing van de percelen er het meest correct en up to date is. Het GRB kan eenvoudig worden aangesproken via Geopunt. Een ander voordeel van Geopunt is dat je via diezelfde URL ook de meest recente luchtfoto’s vindt. We wisten al bij de start dat we Geopunt zouden gebruiken omdat daar zoveel relevante Vlaamse datasets beschikbaar zijn, waaronder de authentieke bronnen,” legt Ides Bauwens uit.

“Voor de interface kozen we een soort combinatie van Whatsapp en Google Maps. De manier van werken voelt daardoor heel vertrouwd en intuïtief aan.” vult Geert Sergoyne aan.

Digitaal Vlaanderen volgt evoluties ICT op de voet

Ides Bauwens: “Als privébedrijven in aanraking komen met geodata, dan kiezen ze meestal voor de meest toegankelijke oplossing. Zo ontstaan in de privésector soms andere standaarden dan degene die door de overheid worden gevolgd of opgelegd. Het is voor ons van belang dat de overheid de ontwikkelingen in de privésector volgt. Je merkt dat Vlaanderen daar een voortrekkersrol in wil spelen. Bij GIPOD zit bijvoorbeeld reeds geruime tijd duidelijke API-documentatie die externe ontwikkelaars in staat stelt om de datastroom snel en eenvoudig te integreren. De recente overschakeling van WFS(*) naar OGC API(*) Features is hiervan ook een mooi voorbeeld. Voor ons kwam die geen moment te vroeg.”

Uitkijken naar meer data

Ondertussen kijkt Ides Bauwens uit naar een verdere toename en beschikbaarheid van data voor hulpverleningsdiensten en INA. “De hydranten in Geopunt? Daar zitten we echt op te wachten. Stel dat de hydranten en hun status in Geopunt zouden worden aangeboden: dat zou echt een sprong vooruit zijn voor de hulpverleningsdiensten. Dat geldt ook voor andere datasets zoals de brandwegen in bossen en ‘gevoelige’ data zoals gasleidingen, de aanwezigheid van asbest enzoverder. Nu steken zowel wij als de brandweerzones veel tijd in het bij elkaar zoeken van die data. Stel dat we die informatie op een gecontroleerde en veilige manier zouden kunnen ontsluiten via Geopunt, zou dat veel tijd en kosten besparen bij zowel overheidsdiensten als dienstverleners.”

Ook Geopunt zelf is vragende partij om de hydranten te ontsluiten op kaart. Laura D’heer, product owner Geopunt, Digitaal Vlaanderen: “Het zou een waardevolle aanvulling zijn. Deze data zijn echter nog geen open publieke data en er bestaat geen laag voor heel Vlaanderen. We geven de nood nog eens door aan de betrokken instanties.”

INA werd in 2020 bekroond met de Agoria eGov en Smart City awards voor de meest gebruiksvriendelijke app en de publieksprijs. In 2021 kreeg INA de Fireforum award in de categorie Brandbestrijding en interventie bij brand.

Bekijk de video over INA op YouTube(opent in nieuw venster).

Meer over INA.(opent in nieuw venster)

Meer over Gemsotec.(opent in nieuw venster)

Meer over Nazka Mapps en hun applicaties die gebruik maken van Vlaamse geodata:

(*) Gebruikte afkortingen:

  • API: Application Programming Interface
  • GIPOD: Generiek Informatieplatform Openbaar Domein
  • GRB: Grootschalig Referentiebestand, geïntegreerd in Geopunt
  • INA: INterventie App
  • OGC: Open Geospatial Institute
  • WFS: Web Feature Service