Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update: Bedrijventerreinen OSLO Nieuws

Update: Bedrijventerreinen OSLO

Productupdate
8 april 2022

Dataset ‘Bedrijventerreinen OSLO, Toestand 29/03/2022’, is nu beschikbaar.

De versiedataset ‘Bedrijventerreinen OSLO, Toestand 29/03/2022’ omvat de inventarisatie van de bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest, op perceelsniveau. Aan deze dataset wordt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen informatie gerelateerd over het huidige gebruik en het al dan niet beschikbaar zijn van percelen voor bedrijfsaanwending. Deze dataset bevat ook informatie over de planningszones met economische bestemming en de bedrijventerreinen in ontwikkeling.

Sinds mei 2021 is de dataset GIS bedrijventerreinen voor het eerst publiek beschikbaar volgens de nieuwe OSLO datastructuur. OSLO staat voor de Open Standaarden voor Linkende Organisaties. Na verschillende overlegmomenten met de belangrijkste stakeholders werden op 18 juni 2020 perceel en bedrijventerrein officieel erkend als OSLO standaard door de werkgroep datastandaarden van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid van de Vlaamse Overheid.

Meer informatie over de OSLO standaard voor de dataset GIS bedrijventerreinen, kan men vinden in een kort filmpje (opent in nieuw venster)op het YouTube kanaal van VLAIO. Alle informatie over de inhoud van de dataset is terug te vinden in de handleiding (pdf)(PDF bestand opent in nieuw venster). Bijlage 1 van deze handleiding geeft een compleet overzicht van alle wijzigingen ten opzichte van de oude Bedrijventerreinen dataset. Algemene informatie over het product is ook te vinden in de Geopunt-catalogus.(opent in nieuw venster)

Een bijwerking van de gehele dataset ‘Bedrijventerreinen OSLO’ werd doorgevoerd.

Bekijken

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart.(opent in nieuw venster) Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Bedrijven, of Thema’s > Bouwen en wonen > Bedrijven.

Webservices

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS Agentschap Innoveren en Ondernemen.(opent in nieuw venster)

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Bedrijventerreinen(opent in nieuw venster), en de OGC API Features Bedrijventerreinen.(opent in nieuw venster)

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten(opent in nieuw venster). Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum.(opent in nieuw venster)

Downloaden

De data worden zowel via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) onder de categorie ‘Economie’ als via de Geopunt-catalogus (opent in nieuw venster)gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

Gebruiksvoorwaarden

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.