Gedaan met laden. U bevindt zich op: Recht van voorkoop Bronnen

Recht van voorkoop

De toegang tot de informatie op de kaarttoepassing Recht van voorkoop is publiek en kosteloos.

De informatie kan uitsluitend gebruikt worden binnen het kader van het Harmoniseringsdecreet Rechten van voorkoop, in het bijzonder de bekendmaking van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’.

Je kunt alleen kennis nemen van de medegedeelde informatie.

Noch Digitaal Vlaanderen, noch de bronhouders van de informatie, kan (kunnen) aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie, het gebruik en de werking van deze kaarttoepassing of de gevolgen daarvan.

Via deze kaarttoepassing kan je nagaan of er een Vlaams voorkooprecht van toepassing is op een bepaald perceel in Vlaanderen.

Je raadpleegt het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ (Harmoniseringsdecreet Rechten van voorkoop - 25/05/2007). Enkel de Vlaamse voorkooprechten die in dit themabestand zijn opgenomen, kunnen ook effectief uitgeoefend worden door de begunstigden ervan.

Sinds 1 oktober 2012 is het Harmoniseringsdecreet in werking en moeten aanbiedingen en uitoefeningen via het e-voorkooploket van de VLM verlopen.

Meer informatie over recht van voorkoop (RVV)