Gedaan met laden. U bevindt zich op: Best Practices en richtlijnen Metadata

Best Practices en richtlijnen

GDI-Vlaanderen Best Practices voor Metadata v2.0

Versie 2.0 van het GDI-Vlaanderen Best Practices-document voor Metadata is de richtlijn voor de uitwisseling van metadata, die vanaf 16 november 2020 in voege is.

De richtlijn bevat een formele beschrijving van het GDI-Vlaanderen metadataprofiel. Het werd opgesteld aan de hand van verschillende ISO-standaarden (ISO 19115:2003 voor metadata van datasets - datasetseries en het technisch corrigendum 1 hiervan; ISO 19119:2005 voor metadata van services en het amendement 1 hierop; ISO 19139 voor de codering van metadata in XML) en de INSPIRE-richtlijn (INSPIRE Metadata Implementing Rules; Technical Guidelines 2.0). Extra werd aan de hand van de ISO 19110-standaard voor het beschrijven van objectencatalogi opgesteld. De richtlijn is geschreven voor de metadata-gebruikersgemeenschap en iedereen die de algemene principes voor het opstellen en uitwisselen van metadata wil kennen.

Het GDI-Vlaanderen Best Practices document voor Metadata v2.0 bevat:

 • Een beschrijving van alle metadata-elementen voor datasets, datasetseries, services en objectencatalogi + best practices, tips, trucks en voorbeelden voor het invullen van de elementen.
 • Een invulinstructie voor het beschrijven van metadata voor datasets en datasetseries.
 • Een invulinstructie voor het beschrijven van metadata voor services.
 • Vier sjablonen binnen de tool GeoNetwork voor het beschrijven (1) van datasets, (2) van datasetseries, (3) van services en (4) van objectencatalogi.

Deze richtlijn vervangt:

 • De “Richtlijn voor de uitwisseling van metadata, versie 1.0 van het GDI-Vlaanderen Best Practices-document voor Metadata”, van 18 november 2013;
 • Het “Technisch GDI-Vlaanderen voorschrift voor Metadata v3”, van 7 juni 2011.

Beheerder: Digitaal Vlaanderen
Type: Richtlijn
Wettelijk verplicht: Verplicht voor data toegevoegd aan de GDI
Datum van ingang: 16 november 2020
Status: Geldige versie
Dekking: Vlaanderen

INSPIRE richtlijn voor metadata en uitvoeringsvoorschrift

Voor deze documenten wordt verwezen naar de actuele versies op de website van de beheerder, de Europese Commissie.

Deze documenten beschrijven de metadata vereisten voor INSPIRE in een INSPIRE-metadataprofiel. Deze INSPIRE-specificaties werden meegenomen in de richtlijn GDI-Vlaanderen Best Practice voor metadata. Het profiel voor metadata is gebaseerd op de ISO standaard 19115 voor metadata van datasets en datasetseries, en op de ISO standaard 19119 voor metadata van services.

Applicatieprofiel GeoDCAT-AP VL 2.0

Het applicatieprofiel GEODCAT-AP Vlaanderen is gebaseerd op DCAT(opent in nieuw venster) en is meer bepaald een profiel voor het beschrijven van geografische gegevens. Het is een specialisatie van het generieke Metadata DCAT, met inachtname waar relevant van Europese afspraken in GeoDCAT-AP(opent in nieuw venster). GEODCAT-AP Vlaanderen heeft niet als doel de bestaande GDI-Vlaanderen Best Practices te vervangen. Het beschrijven van de geografische data en services blijft gebeuren op basis van de ISO/INSPIRE metadatastandaarden volgens de GDI-Vlaanderen Best Practices voor metadata. Dit applicatieprofiel bevat de semantische invulling van informatie die uit de ISO-metadata kan bekomen worden met behulp van een automatisch extractieproces. Om de informatie te bepalen is rekening gehouden met verschillende aspecten:

 • met de beschikbare informatie die vandaag wordt gepubliceerd,
  • met de automatische conversie mogelijkheden, en
  • met de relevantie van de informatie voor een breder publiek (minder relevante geografisch domein-specifieke informatie wordt behouden in ISO/INSPIRE).

Het resultaat van de conversie van ISO/INSPIRE metadata volgens de bestaande GDI-Vlaanderen Best Practices afspraken is beschreven in dit applicatieprofiel. De implementatie van dit applicatieprofiel gebeurt dus door een transformatie-programma dat de ISO/INSPIRE metadata omzet naar een RDF-grafe die voldoet aan de afspraken beschreven in dit document. Daarom worden ook de algemene regels van de mapping in dit document opgenomen om zo de afgesproken verwachtingen te kaderen. Niet altijd kan men op basis van dit document de mapping regels afleiden.

Overzicht met uitleg over het Applicatieprofiel GeoDCAT-AP VL(opent in nieuw venster)
Applicatieprofiel GeoDCAT-AP VL 2.0 zelf(opent in nieuw venster)
Overzicht van alle behandelde topics in het OSLO-traject van GeoDCAT-AP VL(PDF bestand opent in nieuw venster)

Documenten Best Practices 2.0

GDI-Vlaanderen Best Practices voor Metadata v2.0 (1,2 MB)(PDF bestand opent in nieuw venster) - Versie 2.0 van de Richtlijn GDI-Vlaanderen Best Practices-document voor Metadata v2.0 is de richtlijn voor de uitwisseling van metadata, die vanaf 16 november 2020 in voege is.
Status: Geldige versie

Documenten Best Practices 1.0 - Archief

GDI-Vlaanderen Best Practices voor Metadata v1.0 (1,3 MB)(PDF bestand opent in nieuw venster) - Versie 1.0 van het GDI-Vlaanderen Best Practices-document voor Metadata is de richtlijn voor de uitwisseling van metadata, die vanaf 18 november 2013 in voege is. Update van het document op 16/03/2015 naar versie 0.15.
Status: Vorige versie

Invulinstructie van metadata voor datasets en datasetseries v1.0 (86,3 KB)(Excel bestand opent in nieuw venster) - Een invulinstructie voor het beschrijven van metadata voor datasets en datasetseries.
Status: Vorige versie

Invulinstructie voor het beschrijven van metadata voor services v1.0 (50,8 KB)(Excel bestand opent in nieuw venster) - Een invulinstructie voor het beschrijven van metadata voor services.
Status: Vorige versie

Sjablonen voor het beschrijven van datasets, datasetseries, services en objectencatalogi v1.1 (14,4 KB)(opent in nieuw venster) - Vier sjablonen binnen de tool GeoNetwork voor het beschrijven (1) van datasets, (2) van datasetseries, (3) van services en (4) van objectencatalogi.
Status: Vorige versie