Als mama hebt u recht op een pauze op het werk om borstvoeding te geven of melk af te kolven. Tot negen maanden na de bevalling mag u hiervoor een of twee keer per dag een halfuur het werk onderbreken.

Maandelijks bezorgt u aan uw werkgever een attest van Kind en Gezin of van uw arts. Op het consultatiebureau van Kind en Gezin, waar uw kind opgevolgd wordt, kunt u zo’n attest afhalen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken.

Dit attest garandeert u een uitkering van het ziekenfonds voor de niet-gepresteerde uren. Bovendien beschermt het attest u tegen ontslag tot één maand na het laatste attest.