Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een familienaam kiezen

Een familienaam kiezen

Kinderen krijgen niet langer automatisch de familienaam van hun vader of moeder. Als ouder hebt u nu een vrije keuze voor pasgeborenen en adoptiekinderen.

U kunt kiezen tussen:

 • de familienaam van de vader
 • de familienaam van de moeder
 • of een combinatie van beide namen (in de volgorde die u zelf wenst).

De vrije keuze geldt echter niet als u samen een meerderjarig kind hebt. Alle gemeenschappelijke kinderen moeten dezelfde familienaam dragen. U kunt enkel de familienaam van minderjarigen aanpassen.

Bij afwezigheid van keuze draagt het kind automatisch de naam van de vader of de meemoeder.

Bij onenigheid krijgt het kind de naam van de vader of meemoeder én de naam van de moeder in alfabetische volgorde.

De naamsoverdracht wordt vastgelegd in de gemeente waar het kind geboren is. Bij het eerste gemeenschappelijk kind moeten beide ouders een verklaring van naamkeuze ondertekenen en indienen bij de burgerlijke stand.

De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Die keuze is onherroepelijk.

Naamswijziging van minderjarige kinderen

De vrije keuze geldt ook voor al uw minderjarige kinderen. Onder de volgende voorwaarden mag u de familienaam van uw minderjarige kinderen laten aanpassen:

 • De aanvraag heeft betrekking op kinderen van dezelfde ouders.
 • De aanvraag heeft betrekking op kinderen die allen minderjarig zijn.
 • De aanvraag gebeurt binnen 3 maanden na de geboorte of de adoptie van een kind.
 • De ouders hebben nog geen soortgelijke aanvraag ingediend.

Voor de naamswijziging moet u een verklaring van naamsverandering afleggen bij uw gemeentebestuur. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de verklaring in aanwezigheid van beide ouders op.

Ook hier geldt de gemaakte keuze voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Die keuze is onherroepelijk.

Oude regel voor kinderen geboren vóór 1 juni 2014

Het kind krijgt de naam van de echtgenoot van de moeder wanneer het kind geboren werd:

 • tijdens het huwelijk

 • binnen de 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk.

Het kind krijgt de naam van de man die het kind heeft erkend wanneer het kind geboren werd:

 • uit een ongehuwde moeder of uit een moeder van wie het huwelijk meer dan 300 dagen ontbonden is EN
 • op voorwaarde dat de erkenning plaatsvindt vóór de geboorte of in de geboorteakte.

Het kind draagt de naam van de moeder wanneer een kind geboren is

 • uit een ongehuwde moeder
 • uit een moeder wiens huwelijk meer dan 300 dagen ontbonden is.

Meer info

Voor meer informatie over familienamen kunt u terecht bij de burgerlijke stand van uw gemeente.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie kunt u lezen hoe de nieuwe wetgeving en de vrije naamkeuze(opent in nieuw venster) in zijn werk gaat.