Het kadastraal inkomen komt overeen met het jaarlijks netto-huurinkomen dat u in 1975 voor het onroerend goed zou ontvangen als u het verhuurde. Om de huidige waarde van het onroerend goed te bepalen, wordt het kadastraal inkomen jaarlijks geïndexeerd.

De vaststelling van het kadastraal inkomen (KI) van de onroerende goederen in België, gebeurt door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Kadaster) van de Federale overheidsdienst Financiën. U kunt het KI navragen bij de plaatselijke afdeling van het kadaster (opent in nieuw venster).

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen kunt u terugvinden:

  • in de aankoopakte van uw woning
  • op uw aanslagbiljet van:
    • de onroerende voorheffing
    • de personenbelasting
  • op de betekening van het kadastraal inkomen die u van het kadaster kreeg, bij nieuwbouw of na een renovatie.

Veelgestelde vragen

  • Laatst gewijzigd op 7 juni 2019