Welk logo moet u gebruiken?

Als u in opdracht of voor rekening van de Vlaamse overheid werkt, moet u op iedere informatiedrager over uw project het logo van de Vlaamse overheid aanbrengen.

Een informatiedrager kan bijvoorbeeld zijn:

  • een advertentie
  • een audiovisuele boodschap
  • een affiche
  • een brochure
  • een website
  • ...

Ook in de correspondentie die u voert over het project, moet u het logo van de Vlaamse overheid gebruiken. Bij het logo kan een passend bijschrift worden geplaatst waarmee wordt verwezen naar de Vlaamse Regering of naar de Vlaamse overheid in het algemeen als opdrachtgever of subsidieverstrekker.

Hou er rekening mee dat het logo (met of zonder bijschrift) eigendom is van de Vlaamse overheid. Het is wettelijk beschermd door het auteursrecht en elk gebruik ervan door derden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Vlaamse overheid is uitdrukkelijk verboden.

Aanvraag logo en advies

Voor meer informatie en contact kunt u terecht op de huisstijlwebsite van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster). Om de correcte versie van het logo te krijgen (elektronisch en in drukkwaliteit) moet u zich wel eerst registreren.