Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) staat in voor de organisatie van de identificatie en de registratie van landbouwdieren zoals runderen en vleeskalveren.

Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen ondersteunt veehouders in Vlaanderen bij de verplichte identificatie en registratie van hun bedrijf en hun dieren.

Wat is Sanitel?

Sanitel is een informaticasysteem dat door het FAVV is ontwikkeld voor de identificatie en de registratie van de Belgische veestapel. Het systeem zorgt voor een gecentraliseerde opvolging van:

 • de identificatie van de landbouwhuisdieren (individueel of in groep)
 • de operatoren (veehouders, veebedrijven, veehandelaars, veevervoerders, dierenartsen, verzamelplaatsen, slachthuizen)
 • de verplaatsingen van de dieren
 • het register van het bedrijf.

De controle gebeurt door de lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV.

Welke landbouwhuisdieren?

De landbouwhuisdieren die in Sanitel geregistreerd worden, zijn:

 • runderen
 • vleeskalveren
 • varkens
 • schapen (met inbegrip van dwergrassen)
 • geiten (met inbegrip van dwergrassen)
 • hertachtigen
 • pluimvee (vanaf 200 stuks).

Waar kunt u terecht met uw vragen over de registratie en identificatie van landbouwdieren?

Bij de contact- en informatiepunten van Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen:

 • bij de DGZ-helpdesk op het nummer 078 05 05 23 of via e-mail of het contactformulier
 • aan een loket van een DGZ-site:
  • DGZ-site Lier - Hagenbroeksesteenweg 167 2500 Lier
  • DGZ-site Torhout - Industrielaan 29 - 8820 Torhout.
 • Laatst gewijzigd op 2 mei 2019