Gedaan met laden. U bevindt zich op: Identificatie en registratie van landbouwdieren via Sanitel

Identificatie en registratie van landbouwdieren via Sanitel

Identificatie en registratie van landbouwdieren is een onmisbare schakel bij het bewaken van de voedselveiligheid. Registratie in de Saniteldatabank is noodzakelijk zowel voor professionele kwekers als voor hobbyhouders.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) staat in voor de organisatie van de identificatie en de registratie van landbouwdieren zoals runderen en vleeskalveren.

Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen(opent in nieuw venster) ondersteunt professionele kwekers en hobbyhouders in Vlaanderen bij de verplichte identificatie en registratie van hun bedrijf en hun dieren.

Welke landbouwhuisdieren?

De landbouwhuisdieren die in Sanitel geregistreerd worden, zijn:

Wat is Sanitel?

Sanitel is een informaticasysteem dat door het FAVV is ontwikkeld voor de identificatie en de registratie van de Belgische veestapel. Het systeem zorgt voor een gecentraliseerde opvolging van:

  • de identificatie van de landbouwhuisdieren (individueel of in groep)
  • de operatoren (veehouders, veebedrijven, veehandelaars, veevervoerders, dierenartsen, verzamelplaatsen, slachthuizen)
  • de verplaatsingen van de dieren
  • het register van het bedrijf.

De controle gebeurt door de lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV(opent in nieuw venster).

Waar kunt u terecht met uw vragen over de registratie en identificatie van landbouwdieren?

Bij de contact- en informatiepunten van Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen: