Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) staat in voor de organisatie van de identificatie en de registratie van landbouwdieren zoals runderen en vleeskalveren.

Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen (opent in nieuw venster) ondersteunt veehouders in Vlaanderen bij de verplichte identificatie en registratie van hun bedrijf en hun dieren.

Wat is Sanitel?

Sanitel is een informaticasysteem dat door het FAVV is ontwikkeld voor de identificatie en de registratie van de Belgische veestapel. Het systeem zorgt voor een gecentraliseerde opvolging van:

 • de identificatie van de landbouwhuisdieren (individueel of in groep)
 • de operatoren (veehouders, veebedrijven, veehandelaars, veevervoerders, dierenartsen, verzamelplaatsen, slachthuizen)
 • de verplaatsingen van de dieren
 • het register van het bedrijf.

De controle gebeurt door de lokale controle-eenheden (LCE) (opent in nieuw venster) van het FAVV.

Welke landbouwhuisdieren?

De landbouwhuisdieren die in Sanitel geregistreerd worden, zijn:

 • runderen
 • vleeskalveren
 • varkens
 • schapen (met inbegrip van dwergrassen)
 • geiten (met inbegrip van dwergrassen)
 • hertachtigen
 • pluimvee (vanaf 200 stuks).

Waar kunt u terecht met uw vragen over de registratie en identificatie van landbouwdieren?

Bij de contact- en informatiepunten van Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen: