Terug naar overzicht

Duurzaam samenleven met wilde dieren in een verstedelijkte omgeving

Vos op begraafplaats in Brussel (Yves Adams - Vildaphoto)
Vos op begraafplaats in Brussel (Yves Adams - Vildaphoto)

Details

Door de opwaardering van ecologische netwerken, succesvolle natuurinrichtingsprojecten en de vergroening van de stad(srand) doorkruisen en bewonen wilde dieren steeds vaker verstedelijkte gebieden. Dit leidt de laatste jaren tot meer discussies over samenleven met wilde dieren. Vanuit biodiversiteitsperspectief is het een positief verhaal omdat een aantal (grote) zoogdiersoorten terugkomen in Vlaanderen en zich aanpassen aan de stad als uniek ecosysteem. Vanuit het ecosysteemdienstenconcept kunnen de wilde dieren als culturele ecosysteemdiensten beschouwd worden: indicatie van omgevingskwaliteit, esthetische waarde en sleutel tot appreciatie van natuur in de stad. Daarnaast zijn er ook bezorgdheden zoals het stijgend aantal aanrijdingen van ree├źn in het verkeer, vossen die konijnen- en kippenhokken plunderen of de steenmarter die autokabels doorbijt.

We willen met dit project volgende onderzoeksvragen beantwoorden:
- Welke attitudes en waarden zijn onderliggend aan actuele wildbeheerdiscussies rond samenleven met wilde dieren in verstedelijkte gebieden?
- Hoe kunnen verschillende stakeholders gezamenlijk tot praktische en moreel gefundeerde oplossingen komen voor duurzaam samenleven met wilde dieren in een verstedelijkt Vlaanderen?
- Welke inrichting en ruimtelijke planning kunnen bijdragen aan positieve veranderingen in attitudes en waarden om duurzaam samen te leven met wilde dieren in verstedelijkte gebieden?
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 17/01/2020 - 31/12/2024

Teams

Thematische Lijst

  • Faunabeheer
  • Natuur & maatschappij